Naše technologické testy

Politika našich technologických testů nám umožňuje připravovat nabídky produktů v rekordním čase a navazovat efektivní obchodní spolupráci.

Chceme urychlovat uvádění inovativních řešení na trh

Zastáváme přístup založený na partnerství se společnostmi třetích stran, a to prostřednictvím technologických testů. Tyto testy umožňují vyzkoušet inovativní řešení v průmyslových podmínkách, a to bez ohledu na to, zda tato řešení poskytují partneři, kteří jsou začínajícími firmami, velkými skupinami nebo malými až středně velkými podniky. Tento přístup má tu výhodu, že výrazně urychluje uvádění řešení na trh, což znamená, že nová technologická řešení, která uspokojují potřeby našich zákazníků, můžeme dodat rychleji. Tyto testy představují celkový finanční závazek ve výši téměř 4 miliony EUR ročně, který spolufinancujeme. Od svého zahájení na konci roku 2010 již přinesly téměř 75 úspěchů. Pomáhají vytvářet nabídky v minimální době a vedou k efektivní obchodní spolupráci.

Umožňujeme našim partnerům, aby si vyzkoušeli svá řešení

Nové způsoby obnovy studní pomocí kapalného CO2

Metodu Aqua Freed© vyvinula firma Subsurface Technologies Inc. (STI). Tato čistící metoda je založena na vstřikování zkapalněného oxidu uhličitého do studní, přičemž omezuje dopad na životní prostředí a zařízení.

Údržba odpadních kanálů pomocí akustiky

Společnost Infosense, Inc. vyvinula inovativní a unikátní technologii založenou na měření akustického signálu v určitém úseku kanalizačního potrubí. Získaný akustický profil znázorňuje provozní stav daného úseku potrubí, což optimalizuje údržbu kanalizační sítě.

Čištění bioplynu pomocí membrán

Firma Prodeval vyvinula proces VALOPUR®, což je vysoce výkonný membránový proces čištění bioplynu pro výrobu zemního plynu pro vozidla a biometanu, který splňuje normy požadované pro přidávání do hlavní plynové sítě. Tento proces využívá vysoce výkonné membrány s účinností čištění nad 99%, což znamená, že ztráty metanu činí méně než 1%.