Snižujeme zdravotní a environmentální rizika

Společnost SUEZ každoročně investuje do výzkumných a inovačních projektů zaměřených na zlepšování kvality dodávek vody a spolupracuje s francouzskými i mezinárodními regulačními orgány. Naše společnost vyvíjí nové technologie pro odstraňování vznikajících znečišťujících látek ve své specializované výzkumné laboratoři.
Výzvy

Zajištění kvality vody

Zachování zdrojů
Snižování rizik pro zdraví
Snižování rizik pro životní prostředí
Řízení kvality vody
Naše inovace

Jaké nové látky znečišťují vodu a jak proti nim bojovat?

Změna spotřebitelských návyků vede k výskytu nových znečišťujících látek. Tyto mikropolutanty, a to i ve stopových množstvích, se stávají jedním z hlavních problémů, jimž čelí místní orgány a průmysl při ochraně příslušných ekosystémů. Jako průkopník v této oblasti provádíme výzkumné a vývojové studie v našem odborném a výzkumném centru v Paříži, CIRSEE (mezinárodní centrum pro výzkum vody a životního prostředí).

New pollutants laboratory-SUEZ

„Mikropolutanty jsou klíčovou výzvou pro budoucí úpravy odpadních vod. Jsme velice hrdí na to, že chráníme obyvatele před těmito vznikajícími kontaminanty (1,5 milionu dnes s výhledem na 2,5 milionů v roce 2018), a to pomocí postupů SUEZ založených na ozonových systémech „ozonia®“.

Antoine WalterSUEZ - ozonia® specialista na mikroorganismy

©SUEZ_Thierry Duvivier

Spolupracujeme se špičkovými mezinárodními odborníky

Společnost SUEZ řeší problémy související s těmito mikropolutanty ve spolupráci s nejlepšími francouzskými a mezinárodními týmy, které se specializují na biologické účinky působení mikropolutantů. S pomocí týmů z vysokých škol se společnost SUEZ zabývá efektivitou opatření a přínosy pro zdraví spotřebitelů a plánuje předcházet hygienickým rizikům v budoucnu.

Inovace a spolupráce v Lausanne ve Švýcarsku

V roce 2011 jsme zahájili program spolupráce s městem Lausanne, abychom rozšířili tamní znalosti o mikropolutantech. V rámci programu byla testována řada inovativních řešení, zejména kombinace dvou špičkových technologií: oxidace ozonem a absorpce na impulsním reaktoru práškového aktivního uhlí. Tato převratná technologie nám pomohla získat zakázku od městského úřadu týkající se bezprecedentního systému totální ochrany Ženevského jezera. Dne 1. ledna 2016 se Švýcarsko stalo první zemí, která zavedla právní předpisy o nakládání s mikropolutanty přítomnými v odpadních vodách. V květnu 2016 si EPURA, společnost s omezeným ručením, která je vlastněna městem Lausanne a podporována technickými konzultanty BG Ingénieurs Conseils SA a Holinger SA, vybrala společnost SUEZ a svého švýcarského partnera TECHFINA k vybudování zařízení pro úpravu odpadních vod, odstraňovaní mikropolutantů a purifikačních kalů v čisticí stanici Vidy, která slouží regionu Lausanne.

Podporujeme externí výzkumné projekty

The water and health seminar Laboratory-SUEZ

“Seminář o vodě a zdraví spoluorganizovaný společností SUEZ je fórem pro diskusi o otázkách týkajících se vody a možných řešeních. Tohoto semináře se účastní studenti i mezinárodně uznávaní akademičtí a průmysloví výzkumníci.“

Dr Jean-François Loretvedoucí odboru zdraví a životního prostředí ve společnosti SUEZ

©SUEZ_Thierry Duvivier

Sponzorujeme každoroční seminář pro doktorandy

Společnost SUEZ, Univerzita v Lorraine (Francie) a Bonnská univerzita (Německo) každoročně spoluorganizují mezinárodní seminář o vodě a zdraví pro doktorandy. Tato akce poskytuje fórum pro studenty z celého světa, kteří zde mohou diskutovat o výsledcích svého výzkumu (znečišťující látky hydrického původu, epidemiologie, mikrobiologie, sociologické aspekty krizového řízení atd.) s předními světovými vědci. Na každém semináři uděluje vědecká komise cenu společnosti SUEZ studentovi, jehož práce nejlépe přispívá ke zlepšení hygienické kvality vody.

Poskytujeme fórum pro diskusi

Tento seminář poskytuje fórum, v jehož rámci si studenti mohou vyměňovat zkušenosti a sdílet své projekty s dalšími mladými lidmi, a podporuje dialog mezi různými generacemi vědců a disciplínami souvisejícími s touto problematikou.

SUEZ Water and Health Award za rok 2016

Loïc Voisin, ředitel pro inovace, marketing a průmyslovou výkonnost, předal cenu společnosti SUEZ za přínos v oblasti vody a zdraví spolu se šekem na 1 500 EUR Caroline Delaireové na Kalifornské univerzitě v Berkeley, a to za její práci s názvem „Od odstranění arsenu a bakterií ke změně chování domácností: Jak zlepšit přístup k bezpečné vodě v západním Bengálsku v Indii“.

Prezentace byly posuzovány podle čtyř kritérií:

  • Vědecký přístup
  • Inovace
  • Možné aplikace na vodu
  • Kvalita ústní komunikace