SUEZ Ventures - naše investiční projekty

Eric Landais-Managing Director of SUEZ Ventures

Přispíváme k rozvoji inovativních podniků, které nabízejí obchodní synergie s našimi nabídkami."

Eric Landais-výkonný ředitel SUEZ Ventures

Poslání

Podporujeme rozvoj začínajících inovativních firem

V roce 2010 jsme založili společnost SUEZ Ventures, a to jako investiční fond. Tato investiční společnost je jedním z nejvýznamnějších aktérů v oblasti financování podniků, které se zabývají vodním hospodářstvím, recyklací a využitím odpadů. SUEZ Ventures podporuje dynamické manažerské týmy firem ve fázích průmyslového prověřování nebo komerčního zavádění.
Posláním této investiční společnosti je doplnit řadu otevřených inovačních nástrojů skupiny SUEZ tím, že poskytuje jejím provozním jednotkám snadnější přístup k inovativním řešením v oblasti jejich podnikání. Rozhodnutí o investicích je vždy podmíněno identifikací provozních a obchodních synergií s obchodními aktivitami a nabídkami společnosti SUEZ. SUEZ Ventures proto navazuje obchodní partnerství, která jsou klíčovými faktory úspěchu realizovaných investic. Tato partnerství vytvářejí hodnotu pro společnosti v portfoliu i pro provozní subjekty Skupiny.
Investiční strategie

Investujeme finanční prostředky, abychom se stali strategickým partnerem

Provozní a obchodní synergie
Minoritní držba akcií
Od 0,5 do 2 milionů EUR
Otevřenost ke spoluinvestování
Pozice ve správní radě
Od svého založení umožnila společnost SUEZ Ventures identifikovat skupině SUEZ více než 1 200 inovativních začínajících firem,

 

a to včetně:

SUEZ Ventures, investiční fond společnosti SUEZ
Cílové firmy Začínají podniky a malé až střední podniky
Doba potřebná k uvedení na trh Late stage / Early sales
Odvětví Vodní hospodářství
Nakládání s odpady
Geografická poloha Podniky: Hlavně v Evropě, avšak nejen v Evropě
Obchodní partnerství: mezinárodní přístup
Investiční strategie Obchodní partnerství s obchodními jednotkami
Minoritní kapitálová účast
Od 0,5 do 2 milionů EUR
Otevřenost ke spoluinvestování
Pozice ve správní radě
Síť SUEZ po celém světě
Urychlení podnikání

Integrace řešení firem do komerční nabídky společnosti SUEZ

Partnerský tým zaměřený na propojení společnosti SUEZ a začínající firmy
Sídlo Paříž, Francie
Kontakt suez.ventures@suez.com
Kontakt

Kontaktujte nás

SUEZ Ventures logo

SUEZ Ventures