Vytváříme nové vodní zdroje

Díky současné populační expanzi se zvyšuje tlak na vodní zdroje. Tomuto problému čelíme vývojem inovativních řešení, jako jsou technologie pro obnovování vodonosných vrstev, odsolování a opětovné využití odpadních vod.
Výzvy

Zachování našich vodních zdrojů

Ochrana vodních zdrojů
Řízení množství vody odebírané ze zásob podzemních vod
Využívání nových zdrojů k výrobě pitné vody
Naše inovace

Umělé doplňování a ochrana zásob podzemních vod

Více než dvě miliardy lidí získávají pitnou vodu z podzemních vodních zdrojů. Každý rok se z nich na celém světě odebere téměř 1 000 km3. V důsledku nadměrného využívání některých podzemních zdrojů vyžaduje náš svět vývoj nových řešení pro řízení a doplňování zásob podzemních vod.

Fighting water shortages by replenishing the water tables

Společnost SUEZ vyvinula ekologicky šetrný proces filtrace vody, geofiltraci, pro umělé doplňování zvodní, který nevyžaduje žádné chemikálie.


Jak bojujeme s nedostatkem vody

Město Ies Palmiers na jihu Francie pravidelně sužuje sucho a prudký nárůst poptávky po pitné vodě během prázdnin. Městské zásoby podzemních vod jsou využívány nadměrně a objem sladké vody v nich stále klesá, někdy dokonce i pod úroveň hladiny moře. V důsledku toho stoupají hladiny slané vody, která se mísí s vodou sladkou. Naše řešení: V zimě, když je vodní hladina vysoká, je odčerpávána voda z kanálu Jean Natte; když je hladina nízká, voda je vpouštěná zpět. Toto umělé doplňování je v současnosti testováno. Tímto způsobem lze obnovit hladinu podzemních vod, což zabraňuje pronikání slané vody a udržuje vhodný stav po celý rok.

Geofiltrace: ekologický proces čištění

Společnost SUEZ vyvinula geofiltraci, tj. ekologický proces filtrace vody, který nevyžaduje žádné chemikálie. Jeho použití ve francouzském jezeře Gallardon vyřešilo řadu problémů. Voda je čerpána z aluviálních zásob podzemních vod řeky Seiny, pak je okysličena a napumpována do jezera. Přirozeně prosakuje z jezera do zásob podzemních vod. Přenos okysličeného média do média s nedostatkem kyslíku vodu přirozeně čistí, neboť se tak odstraňují téměř všechny škodlivé složky, jako je železo, mangan, amoniak a dusičnany.

Pro více informací

Dokumenty ke stažení

Jak využíváme obnovitelné zdroje k odsolování mořské vody

V Abú Dhabí vyřešila společnost SUEZ problém odsolování mořské vody pro výrobu pitné vody s využitím obnovitelné energie. Byli jsme pověřeni návrhem, stavbou a provozem zkušebního odsolovacího závodu, který je ve svět zcela jedinečný.
Desalination plant-SUEZ-Abu Dhabi

“Společnost SUEZ testuje a vyvíjí alternativní řešení pro snížení dopadu odsolování na životní prostředí s cílem ochránit a udržitelně řídit omezené vodní zdroje, zejména na Blízkém východě ”

Pierre Pauliacvýkonný ředitel společnosti SUEZ na Středním východě


Umíme zadržet 99,9% soli obsažené v mořské vodě

Reverzní osmóza je špičková technologie vyvinutá a patentovaná společností SUEZ, která zadržuje více než 99,9% soli rozpuštěné ve vodě při využití tlakových efektů. Tento výsledek je dosahován pomocí membránového filtru, který zadržuje molekuly soli, avšak propouští molekuly vody. Sladká voda se shromažďuje a před distribucí je podrobována řadě testů; sůl se ředí a pak vrací do mořského ekosystému. V roce 2016 bude mít z této technologie prospěch 200 milionů lidí po celém světě.

Vynalézáme nové technologie pro odsolování mořské vody

V Masdaru v Abú Dhabí postavila společnost SUEZ pilotní ekologicko-energetickou odsolovací jednotku pro budoucí zelené město Emirátů. Cílem v této lokalitě je testovat a rozvíjet technologie pro odsolování mořské vody, které využívají pouze obnovitelné zdroje energie, zejména energii solární. Jakmile bude tato fáze výzkumu ukončena, budou příslušné technologie implementovány tak, aby odsolovací závody v tomto regionu dosahovaly vyšší energetické výkonnosti, než je tomu u těch nejdůmyslnějších zařízení, která jsou v současné době v provozu, a to s minimálním dopadem na životní prostředí.