Využíváme energii z vody a odpadů

Ve společnosti SUEZ bojujeme s klimatickými změnami tím, že vyvíjíme inovativní řešení pro snižování emisí skleníkových plynů u našich zákazníků s cílem optimalizovat spotřebu energie a podporovat využívání obnovitelných zdrojů s vysokým potenciálem.
Výzvy

Udržitelná výroba energie

Zlepšování energetické náročnosti vašich zařízení
Volba řešení pro udržitelnou výrobu energie
Dodržování nových ekologických předpisů
Naše inovace

Využívání energie v kanalizačních sítích k výrobě ekologického tepla

Rostoucí ceny energií a uplatňování daní z uhlíkových emisí vyžadují efektivnější způsoby výroby energie. Námi vyvinuté řešení Degrés Bleus představuje úsporné a ekologické řešení pro zachycování tepla vznikajícího v odpadní vodě a jeho přivádění do topných okruhů.
Swimming pool at Levallois-Perret

Řešení Degrés Bleus produkuje ekologickou energii a tím snižuje emise skleníkových plynů o 50 až 70% ve srovnání s konvenčním tepelným řešením.

Odpadní vody slouží pro vytápění

Řešení Degrés Bleus kombinuje výměník tepla s tepelným čerpadlem. Výměník tepla, obsahující uzavřený potrubní okruh, dopravuje vodu, která je ohřátá teplem vznikajícím v odpadní vodě. Voda poté vstupuje do čerpadla, které zajišťuje přenos mezi sítí odpadních vod a topným okruhem. Kalorie se tak znásobí, takže teplota vody stoupá a voda se stává použitelnou. Řešení Degrés Bleus nezpůsobuje žádné nepříjemnosti a je naprosto bezpečné. Lze je přizpůsobit novým i existujícím sítím v bytových jednotkách, kancelářích, nemocnicích, domovech důchodců, školách atd. ….

Snížení emisí CO2 o 300 tun ročně

V důsledku produkce ekologické energie snižuje řešení Degrés Bleus emise skleníkových plynů o 50 až 70% oproti tradičním tepelným řešením. Šetří přírodní zdroje tím, že snižuje spotřebu neobnovitelné energie o 30 až 60%.

Používá se na 13 místech ve Francii

Toto řešení bylo poprvé použito v roce 2010 v Aquatics Center v Levallois-Perret. Řešení Degrés Bleus se nyní používá v Bordeaux (správní úřady), ve Valenciennes (radnice), v Paříži (Elysejský prezidentský palác, školní areál Wattignies a bazénový komplex "Aspirant-Dunand"), Nanterre (ekologická čtvrť St. Genevieve), v Dijonu (tramvajové depo městského úřadu), Maubeuge (univerzitní kampus), Mulhouse (kasárna Lefebvre), Marseille (bytový dům "Les nouveaux Chartreux"), Saulx-les-Chartreux (mlýn SIAHVY) a Annemasse (plavecký bazén).

Pro více informací

Sledovat video

Využívání bioplynu z čistírny odpadních vod za účelem zásobování měst energií

Bioplyn z kalu v čistírně odpadních vod se čistí takovým způsobem, aby vznikl biometan, který má veškeré vlastnosti zemního plynu. Na základě naších vlastních zkušeností v oblasti udržitelného nakládání s odpady vyvíjíme nové řešení pro zákazníky, které využívá biometan. Cílem je zvýšit výrobu bioplynu o 30 až 50% do roku 2020.
SUEZ wastewater treatment plant in Strasbourg

“Je to nejlepší možná energetická rovnice: ekologická a stoprocentně místní produkce energie z nevyčerpatelného zdroje, přepravovaná bez jakýchkoliv nákladních vozidel nebo ztrát v našich sítích, vše jako součást krátkého okruhu.”

Olivier Bitzprezident Réseau GDS

Ve Štrasburku ve Francii, kde společnost SUEZ provozuje čistírnu odpadních vod, jsme se spojili s Réseau GDS, místním distributorem zemního plynu, a to v rámci inovačního projektu BIOVALSAN. Tento projekt spočívá v injektáži biometanu vyrobeného z odpadních vod do sítě zemního plynu. V současné době produkuje 1,6 milionů Nm3 čištěného metanu ročně, což odpovídá spotřebě 5 000 bytových jednotek s nízkou spotřebou. Biometan je přiváděn do stávající městské sítě zemního plynu. Projekt BIOVALSAN byl podpořen programem LIFE+ Evropské komise, neboť se stal příkladem pro regionální změnu v oblasti nakládání s energiemi.

7 000 tun emisí CO2, které nevznikají

Projekt BIOVALSAN představuje jen dvě třetiny emisí CO2 ze stanice na úpravu vody v La Wantzenau, čtvrté největší ve Francii, která zpracovává vodu pro milion lidí. Kombinovaná optimalizace zpracování kalu a využití bioplynu jako energie ve formě biometanu znamená, že stanice je nyní jedním z nejmenších znečišťovatelů životního prostředí ve Francii. Tento nový zdroj obnovitelné energie zahájil přechod k novému místnímu, udržitelnému a uhlíkově nenáročnému energetickému modelu ve Štrasburku.

Přeměna bioplynu na ekologické palivo

V roce 2014 došlo ke změnám předpisů, které povolují přivádění biometanu z čistíren odpadních vod do distribuční sítě zemního plynu. I když je tato síť ve Francii dobře rozvinutá, nepokrývá celou zemi. Společnost SUEZ navrhuje alternativní řešení BioGNVAL, které spočívá v přivádění biometanu do distribuční sítě zemního plynu.
SUEZ wastewater treatment plant

“Podle mého názoru představuje tento bioplyn z našich čistících stanic konkrétní přínos pro regiony, a to v rámci žádoucích změn v oblasti nakládání s energiemi.”

Belaïde Bedreddineprezident SIAAP


Průmyslový předváděcí model řešení BioGNVAL, instalovaný v poproudové čistící stanici SIAAP ve městě Valenton, je prvním zařízením svého druhu ve Francii, které opětovně využívá bioplyn z čištění odpadních vod jako kapalné biopalivo (bioLNG), tedy jako obnovitelnou energii, kterou lze snadno skladovat a přepravovat. Toto řešení pro opětovné použití bioplynu zahrnuje čištění bioplynu a jeho zkapalňování pomocí kryogenní technologie, která zmenšuje jeho objem tisíckrát. Výsledný bioLNG (či zkapalněný biometan) je téměř stoprocentní metan.

Snižování emisí CO2 emissions

Projekt BioGNVAL ukázal, že dokážeme vyrobit čisté palivo, které neemituje žádné jemné částice, a které snižuje hluk o 50% a emise CO2 o 90% ve srovnání s naftovým motorem, přičemž je plně získáváno z našich odpadních vod. Průmyslový předváděcí model BioGNVAL může zpracovávat téměř 120 Nm3 bioplynu za hodinu, takže vyrobí jednu tunu bioLNG denně, což je ekvivalentem dvou plných cisteren pro těžké vozidlo. Zkoušky prokazují, že z odpadní vody vyprodukované 100 000 obyvateli lze vyrobit bioLNG v množství, které postačuje jako palivo pro 20 autobusů nebo 20 nákladních automobilů.

Pro více informací