Dialog se zúčastněnými stranami

Dialog s různými zainteresovanými stranami na místní i institucionální úrovni je nezbytným předpokladem pro provozní výkonnost společnosti SUEZ.
Problémy

Strategický kompas

Ve světě, který je nucen čelit stále většímu nedostatku zdrojů, vyžaduje udržitelné řízení zdrojů skutečnou spolupráci mezi různými aktéry. Jestliže spojíme síly, můžeme udělat více s menším vypětím. Již 10 let přispíváme ke zlepšení řízení zdrojů tím, že vedeme strukturovaný dialog se zúčastněnými stranami ve všech místech, kde působíme.


Tento dialog funguje jako strategický kompas pro naši Skupinu a je nedílnou součástí řízení naší společnosti. Tato priorita je obsažena v politice udržitelného rozvoje pro období 2012-2016 ve formě závazku 10 "Spolupracovat na řešeních a vést otevřený dialog se zúčastněnými stranami".

Naše aktivity

Aktivní účast na společných iniciativách

Chceme si osvojit společný jazyk a pravidla pro dialog se zúčastněnými stranami.
Organizace

Dobrovolný dialog, který respektuje zásady navržené společně se zúčastněnými stranami.