Etika a transparentnost

Etika pro nás vždy byla klíčem ke zlepšování výkonu a konkurenceschopnosti. Etické hodnoty jsou jádrem našeho poslání chránit zdroje.
Naše etické hodnoty

Čtyři základní principy

Společnost SUEZ se zavázala uplatňovat vysoké etické standardy.

Naše hodnoty jsou založeny na čtyřech základních principech: nadšení pro životní prostředí, zákazník na prvním místě, týmový duch a respekt. Etika ve skupině SUEZ je jasná a přehledná, stavebními kameny našeho podnikání jsou soulad se zákony a předpisy, integrita a úcta k ostatním.

V praxi se čtyři základní principy uplatňují ve všech okruzích, kde společnost SUEZ působí:

  • Skupina, kterou tvoří zaměstnanci, akcionáře a společnosti skupiny SUEZ,
  • trh, kde udržujeme vztahy se svými zákazníky, dodavateli, partnery a konkurenty,
  • životní prostředí, které nás obklopuje v zemích, kde působíme.
Abychom potvrdili náš závazek k etickým hodnotám, jsme rovněž členem iniciativy Globální kompakt (Global Compact), která je založena na 10 zásadách Globálního kompaktu OSN, a je jednou z nejpokrokovějších iniciativ (COP Global Compact Advanced). Jsme také členem francouzské sekce Transparency International.
Kontakt na manažera pro záležitosti etiky

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se etiky, obracejte se na kontakty pro záležitosti etiky.

SUEZ logo

Kontakt na oddělení pro etiku SUEZ CZ

SUEZ logo

Etika ve Skupině SUEZ

Další informace