Fondation SUEZ

Myriam Bincaille-Delegate General of the Fonds SUEZ initiatives

Naším posláním je podporovat sociální inkluzi. Prostřednictvím podpory našich partnerů zlepšujeme přístup k základním službám pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva v rozvojových zemích a bojujeme proti sociálnímu vyloučení...

Myriam Bincaille-generální delegátka Fonds SUEZ Initiatives

Oblasti našich aktivit

Zlepšování životních podmínek obyvatelstva prostřednictvím přístupu k základním službám a sociální integrace

Fondation SUEZ podporuje rozhodná opatření v oblasti rozvoje přístupu k základním službám (voda, hygiena, odpady) pro sociálně slabé populace v rozvojových zemích, jakož i integraci zranitelných skupin obyvatelstva ve Francii, a to prostřednictvím vzdělávání a zaměstnávání. Tyto aktivity přispívají k dosažení cílů Organizace spojených národů v oblasti udržitelného rozvoje.

Každý projekt sledujeme společně s našimi partnery a zúčastněnými stranami

Fonds SUEZ initiatives-ACF in Burkina Faso

Burkina Faso

Zajišťujeme přístup k vodě a úpravám vody

Fonds SUEZ initiatives well in nigerian desert

Niger

Přispíváme k rozvoji vesnic budováním studní

Ateliers nomades

Francie

Zlepšujeme přístup ke kultuře zapojením místních komunit

Antipode TLChapelier

Francie

Pomáháme cizincům v přístupů k právu při integraci ve Francii

Aktuality z Fondation SUEZ

Rozvoj, podpora, jednání a sdílení

Správa a řízení

Správa a řízení založené na spolupráci a angažovanosti

Představenstvu předsedá Jean-Louis Chaussade, prezident a zakladatel. Představenstvo definuje strategii, schvaluje rozpočet a stanovuje časový plán. Vybírá projekty, které bude Fondation podporovat, a to ze seznamu projektů předběžně posouzených týmem Fonds a hodnotiteli.

 

Skládá se z devíti členů zastupujících společnost SUEZ, která přispívá do Fonds SUEZ Initiatives, a několika nezávislých členů volených na tři roky.

Skládá se z devíti členů zastupujících společnost SUEZ, která přispívá do Fonds SUEZ Initiatives, a několika nezávislých členů volených na tři roky
Angažovaný dlouhodobý partner po boku sdružení a nevládních organizací
Konstruktivní přístup představenstva

Čtyřstupňový proces výběru

Po předložení na domovské stránce Fonds SUEZ Initiatives (viz níže) jsou projekty posuzovány a přijímány v rámci čtyřstupňového procesu. Tento proces je založen na posouzení různými instancemi a zaměstnanci, kteří se specializují na dobrovolné projekty a sponzorské programy založené na dovednostech.
1. Žádosti o financování projektů
O financování lze požádat kdykoliv. Projekty přijaté před 30. říjnem jsou nejprve předběžně posouzeny a pak projednány na zasedání představenstva v dubnu-květnu. Projekty přijaté před 30. dubnem jsou prezentovány na listopadovém zasedání představenstva, a to v závislosti na průběhu výběrového řízení.
2. Předběžný výběr ze strany Fondation
Tým Fonds předběžně vybírá projekty, které jsou následně posuzovány odborníky, a to podle sponzorských programů založených na dovednostech a podle kritérií způsobilosti projektů. Tato kritéria se týkají zdravotních a sociálních dopadů, technického významu, zapojení místních aktérů, udržitelnosti a budoucí angažovanosti obyvatelstva, souladu s lokální dynamikou, výstupní dynamikou.
3. Posuzování zaměstnanci na dobrovolném základě
Každý projekt je zaslán třem nebo čtyřem odborným zaměstnancům, kteří se dobrovolně věnují posuzování projektů. Jejich hodnocení je maximálně objektivní, protože používají dobře definovaná a sdílená kritéria. Otázky a připomínky jsou adresovány sdružení.
4. Konečné rozhodnutí
Projekty jsou předloženy představenstvu, které hlasuje o darování finančních prostředků a schopnostech financovat projekt.

Kritéria způsobilosti

Cena SUEZ – Institut de France

Oceňování inovativních, udržitelných a opakovatelných řešení

Cena SUEZ - Institut de France podporuje projekty a inovace, které přispívají k rozvoji služeb v oblasti vodárenství, hygieny a nakládání s odpady pro znevýhodněné obyvatelstvo v rozvojových zemích. Existují dvě kategorie ocenění: za přístup k základním službám a za sociální podnikání.
Dominique Pin

Naším cílem je vyzdvihovat inovativní, efektivní a dosažitelné projekty, které již byly realizovány, a podpořit jejich šíření a opakování.

Dominique Pinsprávce Fondation

Cena SUEZ - Institut de France je udělováno každé dva roky

Udílení ocenění proběhlo 3. července 2018 v Institutu de France v Paříži.

Vítězné projekty 2017/2018:

  • Cena za přístup k základním službám byla udělena Marocké asociaci Dar Si Hmad. Její projekt používá novou technologii “CloudFishers©”, která řeší sběr vody ze vzduchu, její ukládání a filtraci, aby bylo možné dodávat vodu vyprahlým vesničkám bez přístupu k pitné vodě v Marockém pohoří Atlas.
  • Cena za sociální podnikání byla udělena dvojici start-upů COLIBA a C+PROPRE, které nabízí řešení pro přípravu, třídění a využití odpadu v Abidjanu pomocí integrace neformálního sektoru.
Kontakt

Kontaktujte nás, odevzdejte návrh, vzneste dotazy, náš tým je Vám k dispozici

Logo Fonds SUEZ initiatives

The Fondation SUEZ team