Naše integrovaná zpráva za rok 2017

Již třetí rok po sobě zveřejňuje společnost SUEZ integrovanou zprávu, prezentující její strategii, vizi budoucnosti a výsledky dosažené v roce 2017.
Integrovaná zpráva

Vstupte do interaktivní verze Integrované zprávy za rok 2017

Vstupte do interaktivní verze Integrované zprávy za rok 2017

Klikněte na obrázek pro otevření interaktivní verze.

O této zprávě

SUEZ - hráč na poli oběhového hospodářství

Tento reportovací model, který je v souladu pravidly Mezinárodní rady pro integrované výkaznictví (International Integrated Reporting Council / IIRC), začíná v současnosti v celosvětovém měřítku převažovat. Vychází vstříc novým potřebám investorů, zákazníků, obchodních partnerů, nevládních organizací a zaměstnanců tak, aby lépe pochopili, analyzovali a zhodnotili obecnou výkonnost firmy a její interakci se společností.

 

Zpráva zdůrazňuje propojení mezi cíli ekonomickými, finančními a nefinančními (životní prostředí, zaměstnanost a řízení).

 

Integrovanou zprávu připravily naše řídící orgány a obchodní jednotky. Nabízí klíč k porozumění a analýze celosvětových aktivit společnosti SUEZ:

  • rámec pro tvorbu hodnot,
  • socioekonomickou stopu aktivit Skupiny po celém světě,
  • její uhlíkovou stopu,
  • její výkon z pohledu všech různých zainteresovaných subjektů,
  • jak uplatňuje svoji povinnost ostražitosti a respektu k lidským právům.
Kontakt