Ochrana biodiverzity

Znečištění v důsledku lidských činností a změny v ekosystémech přispívají ke snižování biodiverzity na celém světě. Jako zodpovědná společnost jsme se zavázali podporovat zachování biodiverzity na základě konkrétního akčního plánu.
Naše závazky

Biodiverzita je klíčovou výzvou při revoluci zdrojů

Společnost SUEZ se zavázala připojit se k revoluci zdrojů navržením takových služeb, které umožní růst za současného omezení tlaku na přírodní zdroje.

 

Biodiverzita je jedním z těchto zdrojů. Pro SUEZ je to:

  • přírodní kapitál, který zasahuje do hodnotového řetězce Skupiny;
  • zdroj, který je ovlivněn zařízeními, jež spravujeme (sítě, závody, zařízení na ukládání odpadů atd.)
  • zdroj, který je chráněn také naším přispěním (ekologické koridory, úprava odpadních vod, přírodní mokřady atd.)

Zachování a ochrana biodiverzity je jedním ze závazků SUEZ, deklarovaných v:

  • dokumentu The Group’s 2017-2021 Sustainable Development Road Map, kdy je postup zveřejňován každý rok, a
  • dokumentu Our commitment to France’s National Strategy for Biodiversity (2011-2020).

 

Společnost SUEZ podniká kroky k ochraně biodiverzity, a to prostřednictvím podpory našich zákazníků i v rámci vlastní organizace.

Ve Francii se náš závazek zaměřuje na tři cíle v souladu s Národní strategií pro biodiverzitu.

Naše aktivity

Integrujeme ochranu biodiverzity do řízení našich zařízení

Od roku 2010 spolupracujeme s francouzskou nevládní organizací France Nature Environnement při rozvoji společných iniciativ týkajících se ochrany vodních zdrojů a biodiverzity v lokalitách, ve kterých působíme. Společnost SUEZ rovněž navázala partnerství s národním parkem Guadeloupe, Ligou pro ochranu ptáků (Francie) a Národním přírodovědným muzeem (Francie), a to s cílem podporovat biodiverzitu v čistírnách odpadů, které řídíme.

Pomáháme také financovat projekty na podporu biodiverzity

V roce 1997 založila společnost SUEZ fond na podporu ekologických a sociálních iniciativ komunit žijících v sousedství lokalit Skupiny ve Spojeném království. Od roku 2005 realizuje tento fond program zaměřený výhradně na financování projektů na podporu biodiverzity. Od svého založení již tento program podpořil 3 750 environmentálních a komunitních projektů v celkové výši přesahující 140 milionů EUR.

Podnikáme kroky na podporu biodiverzity

Společně se státem New York jsme zpracovali Politiku pro ochranu biodiverzity a přírody. V této části světa vedla tato politika k realizaci 86 akčních plánů zaměřených na ochranu a obnovu biodiverzity v našich lokalitách pro úpravu vody a v jejich okolí.

Lepší pochopení a integrace problematiky biodiverzity

Od roku 2008 udržuje společnost SUEZ partnerství s oddělením přírodního dědictví (Natural Heritage Department / NHD) Národního přírodovědného muzea (National Museum of Natural History / MNHN) v Paříži. Cílem je porozumět výzvám souvisejícím s ochranou biodiverzity a lépe zapracovat příslušná opatření do praktických postupů řízení jednotlivých zařízení Skupiny. MNHN, které je rovněž výzkumnou organizací, odborným centrem a správcem dat, mobilizuje řadu národních expertů.