Ochrana oceánů: nejvyšší čas na řešení

Každý rok je do oceánu vyhozeno 8 až 12 miilonů tun plastů a mikroplastů. Ochrana oceánů se ale odehrává na zemi. Dnes už ovládáme technologie na sběr, recyklaci a využití plastů a odpadních vod. Proměnou odpadu na zdroje vstupujeme oběhové ekonomiky - a díky tomuto novému modelu se ochrana oceánů stává možnou. Je to jednoduché rozhodnutí.
Naše řešení

Naše řešení pro regeneraci pobřeží a zachování oceánů

Nabízíme řešení pro kontrolu kvality vody, omezení zdrojů znečištění, zejména plastového odpadu, a ochranu a obnovu pobřeží. Zde je několik příkladů:

Bojujeme proti znečišťování vody mikroplasty

Čistírny odpadních vod představují bariéru pro znečišťování vody; některé typy znečišťujících látek však mohou tradičním filtračním systémem procházet. To je případ mikrovláken používaných v našem oblečení. Provozujeme čistící stanici v Nice-Haliotis. Zde jsme se spojili s městskými úřady v Nice Côte d'Azur, nevládní organizací MED Expedition a oceánografickou laboratoří Villefranche, abychom spustili Ecoseastem, první výzkumný program, který se zaměřuje na znečištění mikrovlákny.
Tento program pomáhá charakterizovat znečištění způsobené plastovými mikrovlákny, posoudit dopady tohoto znečištění na přírodní ekosystém a identifikovat nejlepší dostupné technologie pro eliminaci tohoto typu znečištění, jako je například dynamická mikrofiltrace.

Omezení odtoků odpadních vod do přírodních ekosystémů

AQUADVANCED Urban Drainage představuje řešení pro optimální a transparentní řízení kanalizačního systému. Poskytuje provozním společnostem a místním samosprávám nástroj “all-inclusive”, který umožňuje chránit životní prostředí, obyvatele i majetek, zatímco zajišťuje optimální ekonomickou rovnováhu mezi předvídáním rizika záplav a znečištění, ochranou přírody a snížením operativních nákladů.

Sběr plastových lahví

80 až 90% plastu nalezeného v oceánech je vyrobeno z polyethylenu, což je typ plastu, který se často používá k balení. Aby tento odpad nekončil v moři, asi 100 supermarketů ve Francii se stalo sběrnými centry, a to díky řešení Reco. Obyvatelé jsou vyzýváni, aby své plastové lahve a nádoby odevzdávali na parkovišti svého místního obchodu výměnou za poukázky. Tyto nádoby se pak třídí a recyklují a vstupují do svého druhého života. Dalším dobrým příkladem cirkulární ekonomiky je společnost Head & Shoulders, která vytvořila první recyklovanou lahev na šampon vyrobenou z plastu posbíraného na mořském pobřeží.

Vytvoření ochranné bariéry proti znečištění pro obnovu pobřeží

Pobřeží Casablanky (Maroko) je jednou z nejprůmyslovějších oblastí v zemi. Generuje znečištění, které je především spojeno s vypouštěním surových odpadních vod do moře. Společnost SUEZ poskytla městu pomoc při vybudování nového systému kontroly znečištění, který se nyní používá k úpravě všech městských odpadních vod. 24 kilometrů pobřeží je nyní chráněno a pláže byly vráceny místním obyvatelům.

Sledování kvality mořské vody

Ve španělské Barceloně instaloval městský úřad podél městských pláží systém monitorování kvality vody COWAMA. Tento kontrolní systém se používá k identifikaci hlavních zdrojů znečištění v reálném čase a předvídání kvality vody podél pláží. Pomocí aplikace iBeach lze údaje o kvalitě vody zasílat obyvatelům města. Ti tak mohou být informováni o teplotě vody, barvě plážové vlajky, úrovni UVA záření a dokonce i o tom, zda jsou ve vodě přítomny medúzy.

Monitorování ohrožených oblastí pomocí dronů

V Barceloně jsme rozjeli experiment, který používá drony k monitorování ohrožených oblastí v regionu, emisí, vody a pobřeží. Protože jsou drony vybaveny termokamerou, pomáhají nám lépe porozumět interakcím mezi kvalitou vody na pobřeží a lidskou činností mající dopad na kvalitu vody ke koupání.
Naše mobilizace

Globální kampaň na podporu sběru odpadu

Dne 8. června 2017 jsme zahájili celosvětovou mobilizační kampaň v rámci Světového dne oceánů nazvanou #SUEZ4ocean, která byla zacílena na našich 84 000 zaměstnanců. Vyzvali jsme je, aby se v co největším počtu shromáždili a vyčistili břehy od plastového odpadu.