Podpora ohrožených skupin obyvatelstva

Společnost SUEZ podporuje znevýhodněné skupiny obyvatelstva a lidi v nouzi prostřednictvím iniciativ ve Francii a po celém světě.
Náš závazek

Zlepšovat životní úroveň znevýhodněných nebo postižených skupin

Pomáháme lidem v oblasti vodárenství, hygieny a nakládání s odpady nebo jim nabízíme práci – to jsou dvě hlavní oblasti, kde poskytujeme podporu a podnikáme konkrétní kroky prospěšné lidem v regionech, ve kterých žijí.
Naše aktivity

Podnikáme konkrétní kroky ve prospěch lidí

Integrace neformálního zaměstnaneckého sektoru v rozvojových zemích

V rozvojových zemích podnikáme konkrétní kroky s cílem integrovat neformální ekonomiku s ekonomikou formální. Například v Maroku zahrnuje rekultivace úložiště domovního odpadu ve městě Meknès neformální sběrače, kteří již v místě pracují a kteří dostali možnost vytvořit družstvo, aby mohli vykonávat své zaměstnání za lepších pracovních a bezpečnostních podmínek.

Waste disposal and recovery centre (Meknès, Morocco) - SUEZ

Credit: SUEZ group

"Maison pour Rebondir": podpora integrace a zaměstnanosti ve Francii

"Maison pour Rebondir" je unikátní a inovativní organizace ve Francii, kterou financuje nadace Fondation SUEZ. Jejím cílem je být mostem mezi sektorem sociální integrace a dceřinými a partnerskými společnostmi SUEZ. Od roku 2012 pomohla získat zaměstnání více než 180 osobám v Bordeaux, včetně vytvoření 45 nových podniků. Právě založila svou první pobočku rovněž v departamentu Val-de-Marne.

Fondation SUEZ

Nadace Fondation SUEZ podporuje konkrétní akce s cílem udržitelně rozvíjet přístup k základním službám (voda, hygiena a nakládání s odpady) pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva v rozvojových zemích a usnadňovat integraci ohrožených osob prostřednictvím vzdělávání a zaměstnávání ve Francii. Její činnost přispívá k dosažení cílů OSN pro udržitelný rozvoj.