Podpora práva na vodu a hygienu

Chceme se podílet na podpoře a uplatňování práva na vodu a hygienu. Jsme schopni přinést celou škálu řešení v reakci na všechny problémy, kterým čelí rozvinuté i rozvojové země.

Dostupnost základních služeb se zlepšila, avšak stále zůstává hlavním problémem po celém světě

Cíle udržitelného rozvoje, které přijala Organizace spojených národů v září 2015, poskytují rámec pro rozvojovou agendu pro rok 2030. Rovněž nám však připomínají, že i přes značný pokrok v boji proti nerovnosti zůstává všeobecný přístup k základním službám hlavním problémem.

 

Dnes na celém světě:

700
milionů
lidí nemá přístup k čisté pitné vodě
2.4
miliardy
lidí nemá přístup k řádné hygieně

Prosazování kolektivního přístupu k zajištění dlouhodobých zlepšení

Aby společnost SUEZ plně podpořila nové cíle udržitelného rozvoje a reagovala na problémy spojené s dostupností základních služeb, přijímá konkrétní opatření a prosazuje kolektivní přístup, což je jediný způsob, jak zajistit dlouhodobá zlepšení. Společnost se rovněž aktivně podílí na společném vytváření rámce řízení vodních zdrojů na mezinárodní úrovni a poskytuje prostřednictvím své Nadace rozsáhlou podporu projektům a iniciativám, které usilují o rozšíření přístupu k základním službám.

Umožnění přístupu k vodě ve slumech v Bombaji (Indie)

Projekt "Voda pro slumy" byl zahájen v červenci 2015 na základě dohody uzavřené v roce 2014 mezi Municipal Corporation of Greater Mumbai a společností SUEZ. Zaměřuje se na zlepšení přístupu obyvatel ekonomicky znevýhodněných oblastí Bombaje k vodě. Tento pětiletý projekt, založený na třífázové metodice (diagnostika, implementace 10 pilotních projektů a replikace v celém městě), zlepší přístup k vodě pro 750 000 lidí.

Podpora sociálně spravedlivých politik v oblasti plateb za vodu ve vyspělých zemích

Pomáháme našim zákazníkům rozvíjet a realizovat politiky, které zajišťují přístup k službám pro ty, kteří je potřebují. V Dunkirku (Francie) byly zavedeny progresivní ceny se sníženou cenou za prvních 75 kubických metrů spotřebované vody, protože toto množství je považováno za množství nezbytně nutné. V Barceloně (Španělsko) jsme navázali úzké partnerství se sociálními službami a nevládními organizacemi, které nabízejí personalizované platební plány a dotace téměř 55 000 domácnostem, aby jim pomohly platit účty.

Umožnění přístupu k vodě a hygienickým službám v chudých čtvrtích ve Velké Casablance (Maroko)

Lydec, dceřiná společnost SUEZ v Maroku, zahájila program INDH-INMAE, a to v návaznosti na aktivity Národní iniciativy pro lidský rozvoj (National Initiative for Human Development / INDH) krále Mohameda VI. Cílem je zvýšit individuální přístup k vodě a hygienickým službám pro 500 000 obyvatel chudých částí v oblasti Velké Casablanky. K dnešnímu dni bylo investováno 470 milionů dirhamů (~ 47 milionů EUR) pro počátečních 35 000 vodovodních přípojek a očekává se, že k této službě bude mít přístup dalších 24 000 domácností.

Přizpůsobená řešení pro zlepšení přístupu k vodě a hygienickým službám

Na základě našich zkušeností s přístupem ke službám nyní nabízíme řadu řešení „šitých na míru“, která jsou využívána při hodnocení problémů s přístupem k vodě a která na tyto problémy reagují prostřednictvím monitorování a realizace projektů pokrývajících tří odlišné oblasti:

  • rozšíření fyzického přístupu,
  • záruka dostupného přístupu,
  • univerzální přístup k hygienickým službám ve městě.