Přispívání k hospodářskému rozvoji regionů

Přispíváme k vyváženému a udržitelnému rozvoji rozmanitých regionů prostřednictvím spolupráce s různými zúčastněnými stranami: malými a středními podniky, integračními organizacemi, sektorem zdravotně postižených pracovníků, aktéry sociální a solidární ekonomiky.
Naše závazky

Podporovat odpovědnou ekonomiku třemi způsoby:

Zodpovědná politika zadávání zakázek,
která zajišťuje, že subdodavatelé a dodavatelé dodržují naše požadavky na udržitelný rozvoj, napomáhají rozvoji celého odvětví a podporují vznik ekologických průmyslových odvětví.
Vytváření a udržování pracovních míst
přímo nebo ve spolupráci s aktéry sociální a solidární ekonomiky a s organizacemi zaměstnávajícími zdravotně postižené osoby.
Integrace mladých lidí do pracovní síly.
Společnost SUEZ se zavázala pomáhat mladým lidem z chudých čtvrtí při získávání dlouhodobého zaměstnání nebo při uskutečňování jejich podnikatelských plánů.
Naše aktivity

Přispíváme k zodpovědné ekonomice prostřednictvím zaměstnávání a podpory místního rozvoje

Odpovědná politika zadávání zakázek

Hodnota našich nákupů činí téměř 6 miliard EUR a máme 95 000 dodavatelů. Zadávání zakázek je pro nás cennou strategickou pákou. Naším záměrem je být partnerem dodavatelů a integrovat problematiku firemní společenské odpovědnosti do jejich podnikatelských modelů. Rozvíjíme projekt zodpovědného přístupu k zadávání zakázek s cílem:

 

  • Zapojovat dodavatele do nových služeb a oběhového hospodářství.
  • Optimalizovat zdroje a zakládat "win-win" dodavatelské vztahy a partnerství.
  • Podporovat malé a střední podniky a rozmanitost mezi dodavateli (integrace, sektor zdravotně postižených pracovníků).
 

Podpora sociální a solidární ekonomiky

Společnost rozšiřuje své vztahy se sociálními a solidárními skupinami ve Francii. Například v roce 2015 jsme založili partnerství se skupinou MOUVES. Cílem tohoto partnerství je podporovat vzájemné porozumění mezi společností SUEZ a sociálními podniky v různých regionech Francie, ale také nalézání místních řešení pro sociální a environmentální problémy.

Pomoc při integrování znevýhodněných skupin

Pomáháme s integrací znevýhodněných skupin prostřednictvím partnerství s nevládními organizacemi a organizacemi sociální solidarity ve Francii, jako je "100 chances, 100 emplois" (100 šancí, 100 pracovních míst) a "PasseportAvenir" (pas do budoucnosti). Rovněž jsme se zavázali, že zvýšíme procento zaměstnanců, kteří se zabývají časovými pracovními studiemi a integračními smlouvami, a že budeme usilovat o to, aby místní úřady uváděly sociální klauzule ve svých veřejných nabídkách účinných ve Francii.