Šíření a sdílení našeho know-how

Vzhledem k rostoucí složitosti těchto problémů musí být regionální projekty stále více spravovány společně. Musíme klást velký důraz na sdílení znalostí.
Náš závazek

Pomáhat zákazníkům a partnerům při posilování základních schopností

Jako expert na řízení inteligentních a udržitelných zdrojů podporuje společnost SUEZ své zákazníky a partnery v úsilí o posílení jejich schopností tím, že jim poskytuje mechanismy pro přenos znalostí a inovativní monitorovací mechanismy. Jsme přesvědčeni o tom, že efektivní řešení dnešních problémů vyžaduje, aby se všichni byli schopni rozvíjet a aby sdíleli vlastní dovednosti a znalosti. Proto klademe velký důraz na inovace, šíření i sdílení znalostí.
Naše aktivity

Šíříme naše znalosti

Sdílení znalostí s organizacemi pro vzdělávání a odbornou přípravu

V roce 2011 vytvořila univerzita ParisTech manažerský magisterský program "SUEZ - voda pro všechny"; od té doby tento program absolvovalo 150 studentů. Podporovali jsme studenty v Ouagadougou (Burkina Faso) a Kampale (Uganda), a to v rámci modulu "Sociální odpovědnost a přístup k základním službám", který byl organizován společně s asociací GRET s cílem sdílet nápady s místními obyvateli, pokud jde o jejich přístup k vodárenským službám v neoficiálních osadách.

Inovativní nástroj pro předávání znalostí společnosti SUEZ

Založili jsme Mezinárodní iniciativu pro předávání znalostí o vodě – WIKTI® (Water International Knowledge Transfer Initiative). Tento nástroj je využíván v 19 zemích a slouží pro předávání veškerých našich dovedností a znalostí v oblasti vodárenství a hygienických služeb. Pomáhá provozovatelům vodárenských a hygienických služeb zlepšovat efektivitu tam, kde není dostatečná.

Centrum pro předávání vědomostí a odborných znalostí v Číně

V roce 2009 otevřely společnost SUEZ a její partner, Univerzita Tsinghua, Experimentální a praktickou vzdělávací laboratoř environmentálních věd a inženýrství (Environmental Science and Engineering Experiment & Practice Educational Laboratory). Tato laboratoř disponuje nejlepším dostupným vybavením a nejdůmyslnějšími přístroji. Slouží pro výuku studentů – budoucích odborníků v čínském ekologickém průmyslu.