V České republice působíme již více než 25 let. Průmyslovým podnikům i obcím a městům poskytujeme komplexní služby v oblasti vodárenství a recyklace a využití odpadů.
O nás

Na odpady se díváme jako na zdroje pro budoucnost a alternativu ubývajících přírodních zdrojů. Spolu s Vámi hledáme inovativní řešení, jak minimalizovat produkci odpadů, zejména těch nerecyklovatelných. V oblasti vodárenství přinášíme světové know-how jak pro konečné zákazníky – spotřebitele, tak pro potřeby průmyslových podniků.
Naši lidé

Česká republika je součástí skupiny SUEZ.
Kontakty

Společnost SUEZ působí po celém území České republiky prostřednictvím 34 provozů a 5 vodárenských společností.
Naše technologie

Disponujeme řadou moderních technologických zařízení, umožňujících v nejvyšší možné míře naplňovat naši strategii oběhového hospodářství a udržitelné výroby a spotřeby.
Udržitelný rozvoj

SUEZ je odpovědný partner pro všechny zainteresované strany. Systematicky rozvíjíme koncepci naší společenské odpovědnosti. Zaměřujeme se především na podporu regionů, péči o životní prostředí, pomoc osobám se změněnou pracovní schopností, sportovní aktivity a pomoc dětem.