Biodegradace a stabilizace

Biodegradace a stabilizace patří mezi metody zpracování odpadů sloužící ke snížení jejich kontaminace, aby mohly být dále využity či odstraněny.
V číslech
5
biodegradačních ploch
3
solidifikační zařízení
62 000
tun/rok
odpadu upraveného pomocí biodegradace
65 000
tun/rok
odpadu upraveného solidifikací
Biodegradace

Biodegradace je metoda zpracování odpadů, která slouží ke snížení kontaminace zejména ropných látek a polyaromatických uhlovodíků. Tímto způsobem zpracováváme především znečištěné zeminy, betony a sutě, ropné kaly z myček, lapolů a čističek, a to na několika plochách po celé ČR.

 

Po zjištění úrovně kontaminace je odpad rozprostřen na zabezpečenou dekontaminační plochu a dle potřeby je v něm upraveno fyzikální, chemické a biologické prostředí. Na takto připravený materiál je aplikován biopreparát, který zajišťuje vlastní dekontaminaci. Na základě průběžného sledování procesu jsou dle potřeby upravovány podmínky v biodegradovaném odpadu. Dekontaminované materiály jsou následně využívány v závislosti na jejich kvalitě.

Stabilizace

Hlavním účelem zpracování odpadů pomocí stabilizace je trvalé snížení toxických látek obsažených v odpadech. Stabilizace je založena na změně fyzikálních nebo chemických vlastností odpadů v důsledku jejich smíchání s vhodnými přísadami, kterými jsou nejčastěji hydraulická pojiva na bázi cementu a vápna.

 

V závislosti na charakteru odpadů a poměrů použitých stabilizačních přísad dochází ve zpracovávaných odpadech ke vzniku různých typů fyzikálně-chemických vazeb.Stabilizovaný odpad může být následně využíván v závislosti na jeho kvalitě bez rizika sekundární kontaminace životního prostředí.