Kompostárny a biologicky rozložitelné odpady

Zpracování biologicky rozložitelného odpadu patří mezi materiálové využití odpadů. Kompostováním lze zpracovat a dále využít různé organické materiály. Mimo obohacení půd o chybějící organickou složku a zkvalitnění půd snižujeme množství odpadů ukládaných na skládku a tím i produkci skleníkových plynů.
V číslech
9
kompostáren
15
recyklačních deponií dřeva
73 000
tun
ročně využitých bioodpadů
Kompostování

Samotnému procesu kompostování předchází třídění biologického odpadu, separace nerozložitelných příměsí, drcení dřevní hmoty apod. Získaná hmota se pak kompostuje a přeměňuje organický odpad na kompost. Výstupem z tohoto řízeného procesu kompostování biomasy jsou vyrobené komposty a substráty, např. Zelený, Černý a Šedý drak.

 

Využití biologicky rozložitelného odpadu tedy významně přispívá ke snížení používání chemických hnojiv a zachování koloběhu organických látek v přírodě.

 

Dalším produktem našich kompostáren je dřevní štěpka, která se vyrábí drcením dřevní hmoty ve speciálním drtiči. Využívá se k mulčování nebo zahradnickým úpravám nebo při spalování v zařízeních na výrobu tepla či elektrické energie.

Přijímaný odpad

Odpad vhodný ke kompostování s obsahem přirozených organických látek:

  • odpad z údržby zeleně (tráva, listí)
  • zbytky potravin (ovoce, zelenina)
  • odvodněné kaly z ČOV
  • odpady z potravinářské výroby
  • zemědělské produkce (seno, sláma)
  • minerální odpad (zemina, písek)
  • dřevní hmota (ořezy dřevin, větve, klestí, palety, stavební dřevo, nábytek, piliny, "vše ze dřeva").