Logistika a skladování

Naše logistická centra slouží primárně k úpravě odpadů tak, aby bylo možné jejich maximální materiálové, případně energetické využití. Zajišťují ekonomickou a logistickou optimalizaci skladování i následné přepravy na vzdálené zařízení. Zároveň snižují dopravní zátěž veřejného prostoru v důsledku dopravy odpadů.
V číslech
411
moderních svozových vozidel a strojů
449 000
tun
svezeného odpadu z průmyslu
22
lisoven, skladů a překladišť
Odvoz odpadu

Denně zajistí naše společnost přes 200 svozů odpadů od podnikatelských subjektů, obcí, státních a veřejných institucí i fyzických osob. Disponujeme propracovaným systémem logistiky svozu odpadů a nejnovějšími technologiemi.

 

Vozový park, tvořený moderními pracovními stroji a vozidly, pokrývá širokou oblast odpadového hospodářství. Všechna nákladní vozidla i velkoobjemové kontejnery jsou osazeny GPS jednotkami pro dokonalý přehled o situaci svozových prostředků, umožňují tak dispečerům maximální využití techniky a operativní odvozy od zákazníků.

 

Odpady jsou sváženy na koncové zařízení k využití či odstranění nebo na logistický provoz, kde jsou upravovány a připravovány k exportu na vzdálené zařízení.

Soustředění a skladování odpadu

Odpady jsou sváženy do regionálních logistických center, kde se soustřeďují před vývozem na zařízení ke konečnému využití nebo odstranění.

 

Odpady jsou v logistických centrech skladovány se zajištěním bezpečnosti a s ohledem na prevenci nestandardních stavů a dále rozděleny dle společných vlastností odpadu (fyzikální, chemické vlastnosti, skupenství, nebezpečné vlastnosti, následné zpracování…) na skupiny, určené k vývozu na vhodné cílové zařízení. Odpady charakteru druhotných surovin (papír, plast …) jsou na objem upravovány drcením a lisováním k zahuštění materiálu.

Technika svozu odpadu

Disponujeme širokou škálou prostředků pro svoz odpadu. Pro zajištění denních svozů od zákazníků na krátké vzdálenosti jsou k dispozici nákladní automobily, dodávky se skříňovou nástavbou, nosiče kontejnerů, cisterny a automobily pro svoz komunálního odpadu (kuka vozy). Dálkovou dopravu odpadu z logistického zařízení na cílové zařízení provozují soupravy pro přepravu velkoobjemových kontejnerů, cisternové soupravy a tahače s návěsy.

 

Tyto prostředky zajišťují ekonomicky optimální přepravu druhotných surovin určených k materiálovému využití i odpadů, které je nutné bezpečně odstranit např. ve spalovnách odpadů. Manipulaci odpadu na logistickém nebo zpracovatelském zařízení naší společnosti provádí široké spektrum pracovních strojů.