Recyklace a využívání druhotných surovin

Preferujeme zajištění maximálního využití odpadu namísto jeho odstraňování. Naši specialisté aktivně vyhledávají možnosti materiálového využití odpadu z produkce našich zákazníků směřující k dosažení ekonomických úspor v oblasti odpadového hospodářství. Zaměřením na materiálové využití a recyklaci odpadu přispíváme ke snižování zátěže životního prostředí a k efektivnímu využití zdrojů.
V číslech
3
technologie na recyklaci plastů
11 000

obsluhovaných zákazníků z průmyslové sféry

5
technologií na demontáž elektrozařízení
Druhotné suroviny

Pojem druhotná surovina není zákonem o odpadech definován, provozní praxe však vyčleňuje odpady charakteru druhotných surovin jako hodnotný a dále využitelný materiál. Jedná se především o plasty, papír, sklo, kovové odpady a dřevo. V neposlední řadě jsou využitelnou komoditou také vysloužilá elektrozařízení podléhající povinnosti zpětného odběru.

 

Samozřejmostí je neustálá optimalizace úpravy využitelných (recyklovatelných) odpadů a surovin s cílem dosáhnout jejich co možná nejefektivnějšího využití. Náš přístup je v souladu s preferencí materiálového využívání odpadů před jejich odstraňováním, která je legislativně zakotvena v hierarchii nakládání s odpadem.

Technologie na recyklaci

Principy oběhového hospodářství naplňuje zejména náš nový provoz Recyklace plastů Němčice nad Hanou, kde zpracováváme odpadní plastové fólie na LDPE regranulát, využitelný pro výrobu fólií, plastových pytlů a dalších výrobků.

Recyklace plastů Němčice – SUEZ Česká republika

Credit: SUEZ Česká republika

V provoze Srní u České Lípy zpracováváme plastové fólie na LDPE, HDPE i PP regranulát, produktem další technologie je PP a PE drť.

 

Ostatní provozovny, zejména logistická centra naší společnosti, jsou vybaveny řadou moderních technologií určených k zajištění úpravy odpadu do podoby suroviny vhodné k přepravě, dalšímu využití a recyklaci. Jedná se zejména o třídicí linky, magnetické separátory, automatické lisovací jednotky, komorové lisovací jednotky, lisovací kontejnery, drtiče, mlýny, aglomerátory a další. Naše logistická centra tak zajišťují ekonomickou a logistickou optimalizaci skladování i následné přepravy na vzdálené zařízení a zároveň snižují dopravní zátěž veřejného prostoru v důsledku dopravy odpadů.

Zpětný odběr

Naše společnost je smluvně zapojena v systému EKO-KOM, který zajišťuje zpětný odběr obalových materiálů. Dále spolupracujeme s několika kolektivními systémy ČR, pro které zajišťujeme místa zpětného odběru, zpracování a využití vyřazených elektrických a elektronických zařízení.