Skládky odpadu

Skládky tvoří poslední článek v řetězci odstraňování odpadů. Jde o zařízení ke konečnému uložení odpadů s přihlédnutím na environmentální, hygienická a geologická hlediska.
V číslech
6
skládek
4
mil. m3
kapacita skládek
Naše společnost provozuje řízené skládky odpadů skupin S-NO a S-OO, které jsou určeny pro ukládání nebezpečných, komunálních a ostatních odpadů. Skládky jsou řádně zabezpečeny, odpovídají všem stanoveným kritériím a právním předpisům ČR a EU, jsou schváleny procesem integrovaného řízení a jsou monitorovány.