Zařízení na termické využití odpadů

Mezi termické využití odpadů řadíme především odstraňování odpadů spalováním. Co do významu patří bezprostředně za materiálové využití odpadů i proto, že převážná většina odpadů produkovaných komunální i průmyslovou sférou v sobě skrývá díky svému materiálovému složení významný energetický potenciál.
V číslech
4
spalovny
46 811
 tun/rok
odstraněných odpadů
80 000
GJ/rok
tepla předaného k využití
2 451
MWh
vyrobené elektřiny
Spalování nebezpečných odpadů

Z hlediska ochrany životního prostředí patří spalování mezi nejbezpečnějších způsoby odstraňování nebezpečných odpadů a pro některé druhy odpadů se jedná o jediný možný způsob bezpečného odstranění. Spalováním odpadu tak dochází k významné redukci objemu odpadu, k destrukci nebezpečných látek a k výrobě tepelné a elektrické energie.

 

Naše společnost v současnosti provozuje na území ČR 4 spalovny nebezpečných odpadů o celkové roční kapacitě převyšující 48 000 tun odpadů, umístěny jsou v Ostravě, Trmicích, Zlíně a Plzni.

 

Spalovny společnosti SUEZ produkují při procesu spalování odpadů tepelnou energii, která je dále využívána jako zdroj tepla pro vlastní spotřebu, k výrobě elektrické energie nebo pro vytápění objektů v průmyslové i komunální sféře. Ročně odstraní významné množství všech nebezpečných odpadů v ČR a patří svým konstrukčním a technologickým řešením k nejmodernějším zařízením na našem území.