Zařízení na zpracování kapalných odpadů

Odstraňování průmyslových kapalných odpadů a odpadních vod je technologicky složitý a specifický proces, při kterém velmi záleží na charakteru znečištění vstupních materiálů. Společnost SUEZ provozuje v České republice několik zařízení, jež jsou určena pro úpravu a odstranění kapalných nebezpečných odpadů, a to metodou fyzikálně-chemického odloučení ropných uhlovodíků (deemulgace), neutralizace, oxidace/redukce a srážecích procesů.
V číslech
10
technologií na zpracování kapalných odpadů
5
provozů s technologiemi na zpracování kapalných odpadů
400
obsluhovaných měst a obcí
Odstraňování kapalných odpadů

Odstraňování průmyslových kapalných odpadů a odpadních vod je jednou z priorit naší dlouhodobé strategie.

 

Na našich deemulgačních a neutralizačních stanicích odstraňujeme nebezpečné kapalné odpady s obsahem těžkých kovů a ropných látek, a to metodou fyzikálně-chemického odloučení ropných uhlovodíků (deemulgace), neutralizace, oxidace/redukce a srážecích procesů.

 

Výstupním produktem našich technologií jsou dále využitelný olej, lisovaný kal a odpadní voda.

 

Naše společnost provozuje na našem území 4 deemulgační stanice, 3 neutralizační stanice a 3 technologie gravitační separace. S kapacitou převyšující 85 000 tun kapalných odpadů za rok se SUEZ řadí mezi významné zpracovatele nebezpečných kapalných odpadů na našem území.

Technologie deemulgace

Je určena pro odstraňování, úpravu a využití nebezpečných odpadů a odpadních vod charakteru:

 

 • zaolejovaných vod a odpadních olejů
 • vod a kalů z lapolů, ORL, myček aut nebo čerpacích stanic apod.
 • odpadů z odmašťování, pracích vod
 • emulzí (minerální, řezné, jiné)
 • ropných kalů
 • jiných kapalných odpadů a odpadních vod s obsahem ropných látek
Technologie neutralizace

Je určena k odstraňování, úpravě a využití nebezpečných odpadů a odpadních vod charakteru

 

 • kyselých a alkalických vod a oplachů
 • kyanidových, zinkovacích, niklovacích, chromových a fosfátovacích oplachů a lázní
 • odpadních kyselin a hydroxidů a jejich roztoků
 • kyselých a alkalických mořících roztoků
 • vod s obsahem těžkých kovů (Ni, Zn, Fe, Cr, Cu, Co, …)
 • ostatních vod s anorganickým znečištěním
Technologie gravitační separace

Je určena k před-úpravě nebezpečných odpadů (bez obsahu těžkých kovů) charakteru:

 

 • vod a kalů z lapolů a odlučovačů ropných látek ze zpevněných ploch a parkovišť
 • odpadních vod a kalů z tukových lapolů
 • odpadních vod a kalů z čerpacích stanic a myček aut
 • jiných kalů s vysokým podílem vody