Skip to main content

Udržitelný rozvoj

SUEZ je odpovědný partner pro všechny zainteresované strany. Systematicky rozvíjíme koncepci naší společenské odpovědnosti. Zaměřujeme se především na podporu regionů, péči o životní prostředí, pomoc osobám se změněnou pracovní schopností, sportovní aktivity a pomoc dětem. Pracujeme s konceptem dobrovolnictví a podporujeme týmovost našich zaměstnanců.

Dobrovolnictví zaměstnanců

FOND "SUEZ PRO ŽIVOT" vznikl jako projekt společenské odpovědnosti (CSR) společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. na podporu environmentální a sociální odpovědnosti a dobrovolnictví zaměstnanců. Systematicky podporujeme u našich zaměstnanců dárcovství krve a v posledních letech se zaměřujeme na podporu projektů na podporu znevýhodněných, do kterých se jako dobrovolníci zapojují naši zaměstnanci.

 

Příklady podpořených projektů dobrovolnictví zaměstnanců:

Lear Vyškovský benefiční běh – Auto pro Petříka

Ve spolupráci s naším zákazníkem jsme podpořili akci pro dobrou věc. Naši zaměstnanci se zapojili jako dobrovolníci při organizaci doprovodného programu pro děti s Ekošem. Při této akci se z výtěžku, ke kterému finančním darem přispěla i naše společnost, vybraly prostředky na zakoupení osobního vozu pro potřebnou rodinu z Vyškovska.

SOS dětské vesničky a nadace Fond ohrožených dětí

SOS vesničky je organizace pomáhající dětem v krizových situacích podobně jako nadace Fond ohrožených dětí. Děti jsou umísťovány do těchto zařízení z důvodu, že jejich původní rodiny kvůli jejich špatné finanční, sociální či ekonomické situaci se o tyto děti nedokáží řádně starat. SUEZ Water CZ dlouhodobě finančně přispívá na chod obou těchto organizací.

VÍČKOMÁNIE aneb Přispějte k zachování zdrojů a pomozte potřebným.

Zaměstnanci provozu Boskovice organizují sběr PET víček pro Kubíka, SUEZ podpořila toto dobrovolnictví zaměstnanců finančním darem 25 000 Kč na léčebný pobyt Kubíka.

Společnost DUHA

Společnost DUHA je nadace, která pečuje o hendikepované děti žijící ve speciálních centrech. SUEZ Water CZ přispívá již několik let finanční částkou na nákup některých zařízení a pomůcek pro děti žijící v těchto centrech.

Jedličkův ústav

Společnost SUEZ Water CZ dlouhodobě finančně podporuje tento ústav, který pečuje o hendikepované děti po mozkové obrně.

Centrum Hájek

Vybavení cvičebních prostor rehabilitačního zařízení. Zaměstnankyně plzeňského provozu SUEZ pracuje jako dobrovolnice v rehabilitačním zařízení. Společnost SUEZ podpořila její dlouhodobou dobrovolnickou činnost finančním darem 25 000 Kč pro rehabilitační zařízení na cvičební stroj. Spolupráce pokračovala i následující rok, kdy společnost poskytla částku 20 000 Kč na nákup speciálních terapeutických pomůcek - nášlapů Q-Pads, které jsou výkonnou rehabilitační pomůckou určenou pro nácvik a rozvoj motorických dovedností dětí s handicapem.

DZP Javorník, Chvalčov

Dovolená u moře pro klienty domova. Ze zdrojů Fondu SUEZ pro život byl finančně podpořen pobyt u moře klienty domova Javorník Toto koedukované zařízení pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením (přidružené tělesné nebo smyslové postižení) se nachází v obci Chvalčov v okrese Kroměříž. Poskytované služby jsou určeny klientům od 18-ti let, které pro své zdravotní a sociální znevýhodnění potřebují celodenní péči. Pro klienty i zaměstnance domova byl tento výlet velkým dobrodružstvím a zaslouženým odpočinkem. SUEZ Využití zdrojů přispěl na zájezd do Tunisu částkou 20 000 Kč.

Organizace SONS ČR

Zvukový zpravodaj pro osoby se zrakovým postižením. Do projektu tvorby zvukového zpravodaje pro zrakově postižené s důležitými informacemi, na základě, kterých tito lidé znají svá práva a možnosti získání speciálních pomůcek, sociálních dávek, výuky, školení, klubové a sociální rehabilitační aktivity aj., se zapojila jako dobrovolník zaměstnankyně divize Jihovýchod naší společnosti SUEZ Využití zdrojů. Zpravodaj tvoří osoby se zrakovým postižením s pomocí dobrovolníků. Společnost SUEZ podpořila projekt částkou 15 000 Kč na nahrávání a distribuci nosiče zpravodaje.

Nejčastěji vyhledávaná slova
Top