Společnost SUEZ působí v odvětvích vodohospodářství a zpracování odpadů již 160 let, působí na všech 5 kontinentech a poskytuje své služby v zájmu efektivního a udržitelného řízení zdrojů.
Naše ambice

Naše ambice v oblasti řízení zdrojů

Demografický a městský rozvoj, globální oteplování a nedostatek přírodních zdrojů vedou k celosvětovému posunu k novému modelu růstu, který spotřebovává méně zdrojů. Nové přístupy ke způsobu řízení, produkce a spotřeby zdrojů jsou středobodem naší strategie.

Naše strategie

Čtyři akcelerátory růstu

V měnícím se světě, kde se přírodní zdroje stávají stále vzácnějšími, jsme odhodláni přispívat k inteligentnímu a udržitelnému řízení vodních zdrojů, zpracovávat a recyklovat odpady a podporovat naše zákazníky v jejich úsilí řešit environmentální problémy.

Máme strategii založenou na 2 pilířích a 4 prioritách :

Recyklace odpadů, směřování k oběhovému hospodářství
Digitalizace, implementace inteligentních řešení
Rozvoj integrovaných nabídek pro průmyslové zákazníky
Mezinárodní rozvoj
Naše globální stopa

Máme 88 576 zaměstnanců, kteří se účastní revoluce zdrojů

Na všech 5 kontinentech společnost SUEZ podporuje místní úřady a průmysl v efektivním, inovačním a udržitelném řízení zdrojů.

Celosvětový počet zaměstnanců k 31. prosinci 2017

Naše historie

160 let historie ve službách lidského pokroku

Již více než 160 let doprovází SUEZ velké společenské revoluce a slouží lidskému pokroku. Od výstavby Suezského kanálu přes revoluce v oblasti hygieny a veřejného zdraví, městského komfortu a nyní zdrojů, pomáhají naše řešení a technologie městům a průmyslovým odvětvím čelit výzvám spojeným s městským a demografickým růstem. Seznamte se s historií naší společnosti prostřednictvím svědectví zaměstnanců a archivních záznamů.