Naše globální stopa

Společnost SUEZ působí na všech pěti kontinentech, kde poskytuje řešení pro efektivní a udržitelné řízení zdrojů místním úřadům, průmyslu, spotřebitelům a zemědělství.
SUEZ po celém světě

Revoluce zdrojů se účastní 88 576 zaměstnanců po celém světě

Celosvětový počet zaměstnanců k 31. prosinci 2017

Geografické rozdělení tržeb Skupiny k 31. prosinci 2016 (bez bývalé jednotky GE Water & Process Technologies)

Dceřinné společnosti v celosvětovém měřítku k 31. prosinci 2016

Klíčové údaje

Světový lídr v udržitelném řízení zdrojů

88,576

zaměstnanců

po celém světě

Kateřina Kodadová

+ 420 724 312 204

katerina.kodadova@suez.com

+450,000
zákazníků z průmyslu a obchodu
15.87

miliardy EUR

tržby v roce 2017*
7,4
miliard
m³ pitné vody vyprodukované na celém světě
3,161
millionů
m³ distribuované pitné vody
882
milionů
m³ upravených odpadních vod ročně*
92%
dekontaminovaných odpadních vod*
32
milionů
lidí využívajících služeb svozu odpadu
více než 43
milionů tun
zpracovaného odpadu
3,4
millionů
tun zpracovaného nebezpečného odpadu
více než 8
milionů
tun využitého materiálu z třídících středisek

Konsolidované údaje k 31. prosinci 2017 včetně bývalé jednotky GE Water & Process Technologies

*Údaje k 31. prosinci 2017 bez bývalé jednotky GE Water & Process Technologies


Key figures SUEZ 2018

Credit: SUEZ group

Udržitelné řízení zdrojů po celém světě

Důraz na zdroje ve všech lokalitách

Globální oteplování, růst městské populace, nedostatek zdrojů a digitální transformace představují obrovské výzvy, kterým čelí celá planeta. V roce 2016 společnost SUEZ zavedla změny a získala nové kontrakty, jejichž prostřednictvím bude pomáhat městům a průmyslovým odvětvím po celém světě na cestě k udržitelnému řízení jejich zdrojů.

SUEZ Highlights - From April 2017 to April 2018

Credit: SUEZ group