Naše nabídka pokrývá široké spektrum řešení, která umožňují udržitelné řízení zdrojů, soulad s legislativou a příspěvek k oběhovému hospodářství.
Vodárenské služby

Vodárenské služby

Naše služby pokrývají široké portfolio řešení, která umožňují chránit vodní zdroje, optimalizovat jejich využívání, dodržovat související legislativu a podporovat oběhové hospodářství.
Služby v odpadovém hospodářství

Služby v odpadovém hospodářství

Naše služby pokrývají široké spektrum řešení od svozu a logistiky průmyslových a nebezpečných odpadů až po jejich recyklaci nebo využití.