Čištění průmyslových zařízení a objektů

Společnost SUEZ má rozsáhlé zkušenosti v oblasti čištění a údržby průmyslových zařízení a objektů přímo ve Vašich průmyslových provozech, a to buď za provozu nebo během odstávky. Se zákazníkem máme vždy společnou prioritu: bezpečný a efektivní provoz.

Výhody spolupráce s námi
 • disponujeme kompletním materiálním i technickým vybavením nutným pro provedení služby,
 • máme rozsáhlé zkušenosti z řady náročných realizací,
 • vzniklý odpad odstraníme na našich zařízeních,
 • postaráme se o všechny související činnosti včetně legislativního zabezpečení.
Speciální průmyslové čištění

Zajišťujeme správnou funkci průmyslových zařízení

Jsme odborníky na specializované jednorázové či pravidelné čištění

 

 • havarijních jímek a záchytných kanálů, úkapových jímek, průmyslových lapolů, retenčních, dočišťovacích či požárních nádrží,
 • odlužovačů ropných látek na čerpacích stanicích PHM, parkovištích, myčkách apod.,
 • odlučovačů tuků v potravinářském průmyslu,
 • částí výrobních technologií a zařízení, průmyslových potrubí, stání strojů, podlah a montážních kanálů či skladů závadných látek,
 • všech druhů filtrů,
 • skladovacích či provozních nádrží a cisteren,
 • ležaté kanalizace, dešťových vpustí a šachet,
 • čistíren odpadních vod a souvisejících technologických objektů.

 

Disponujeme technickým vybavením pro provádění řady speciálních prací :

 

 • odkalení nádrží, odsátí, odčerpání nebo odtěžení odpadů, včetně prostor s nebezpečím výbuchu (EX),
 • mechanické očištění a odmaštění všech druhů povrchů, včetně stožárů transformátorů,
 • vyčištění a výměnu technologických filtrů (deskové, svíčkové apod.),
 • revize potrubí TV kamerou,
 • revize nádrží a zkoušky těsnosti,
 • opravy a úpravy zařízení.

Při práci klademe důraz na bezpečnost

Máme bohaté zkušenosti z čištění různých typů zařízení a objektů. Veškeré práce provádíme podle přísných pravidel BOZP, ČSN a interních předpisů, které zajišťují jak technologicky správné postupy prací, tak i maximální ochranu a bezpečnost pracovníků. Disponujeme dálkovými i izolačními dýchacími přístroji, měřicími přístroji na přítomnost výbušných a toxických par, horolezeckou technikou a celotělovými chemickými ochrannými oděvy.

 

Používáme celou řadu čerpadel, tlakových mycích zařízení, kanalizační vozidla, ADR cisterny a veškerou další potřebnou techniku. K provádění a vyhodnocování revizních zkoušek je naše společnost vybavena moderní měřicí technikou s výstupem na PC a odborníky s patřičnými certifikacemi. Dokážeme operativně vyřešit možné problémy vzniklé při samotné realizaci zakázek tohoto typu nebo zajistit atypické práce vyžadující speciální přípravu.

Naše reference

Důvěřují nám

Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky tak, abychom společně nalezli ta nejlepší řešení.

Mezi naše zákazníky patří:

 

 • NET4GAS, s.r.o.
 • RWE Gas Storage, s.r.o.
 • PILSEN STEEL s.r.o.
 • Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
 • MERO ČR, a.s.
 • Tank ONO, s.r.o.
 • Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
 • Ředitelství silnic a dálnic
 • ČR ČEZ Distribuce, a.s.
 • ČSAD Invest, a.s.
 • Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.
Kontakt

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte nám na zákaznickou linku 800 102 000 nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.