Kompletní outsourcing odpadového hospodářství

Základem kompletního outsourcingu odpadového hospodářství je převzetí zodpovědnosti za nakládání s odpady uvnitř areálu zákazníka. Vaše odpovědnost za odpad tak končí jeho vhozením do určené shromažďovací nádoby, veškeré další nakládání s odpady a druhotnými surovinami v rámci areálu i mimo něj, včetně manipulace, zpracování, skladování, přepravy a související administrativy, je zajišťováno našimi zaměstnanci.
Výhody spolupráce s námi

Odpadové hospodářství na klíč

 • zaměříte se více na Vaši hlavní činnost
 • optimalizujete náklady na odpadové hospodářství
 • minimalizujete Vaše environmentální rizika
 • legislativu necháte na nás
Principy spolupráce

Převezmeme odpovědnost za Vaše odpadové hospodářství

V rámci služby Kompetní outsourcing odpadového hospodářství:

 • přebíráme odpovědnost za odpad už ve chvíli jeho vhození do koše nebo kontejneru,
 • optimalizujeme logistiku odpadů, druhotných surovin a dalších materiálů uvnitř podniku,
 • zvýšíme podíl recyklovaných (vykupovaných) odpadů a zaručíme jejich nejvyšší možnou kvalitu,
 • zpracujeme prováděcí projekt odpadového hospodářství,
 • zřídíme a provozujeme centrální sběrné místo odpadů,
 • optimalizujeme rozmístění jednotlivých kontejnerů na odpad v provozech a kancelářích,
 • dohlížíme na dodržování nastaveného systému,
 • legislativně zabezpečíme odpadové hospodářství a reportování.
Naše odbornost

Pomůžeme Vám ve všech oblastech odpadového hospodářství

Našim zákazníkům poskytujeme také tyto služby:

Naše reference

Důvěřují nám

Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky tak, abychom společně nalezli ta nejlepší řešení.

Kompletní outsourcing odpadového hospodářství zajišťujeme například pro tyto společnosti:

 • Wistron InfoComm Czech Republic s.r.o.
 • Kompan Czech s.r.o.
 • Cooper Standard Corporation s.r.o.
 • ADC Czech republic s.r.o.
 • Moraviapress, a.s.
 • Federal-Mogul Friction Products a.s.,Kostelec nad Orlicí
 • MORA MORAVIA, a.s.,Mariánské údolí
 • Honeywell spol. s r.o. – Brno o.z.
 • Semperflex Optimit, s.r.o.
 • Carclo Technical Plastics s.r.o.
 • Lear Corporation Czech Republic s.r.o.
 • CommScope Czech Republic s.r.o.
 • Inventec Czech Republic s.r.o.
 • Fischer Automotive Systems s.r.o.
Kontakt

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte nám na zákaznickou linku 800 102 000 nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.