Nebezpečné odpady

Průmyslové podniky produkují nebezpečný odpad, který vzhledem ke svým vlastnostem představuje riziko ohrožení zdraví a života lidí a ohrožení životního prostředí. Nebezpečný průmyslový odpad se vyskytuje v různých formách: pevný nebo kapalný, balený nebo volně ložený (v nádobách či nádržích). SUEZ svým průmyslovým klientům pomáhá plnit jejich povinnosti v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady s cílem dodržovat národní a mezinárodní předpisy. Zaručujeme plnou bezpečnost osob, majetku a životního prostředí ve všech fázích tohoto procesu.
Výhody spolupráce s námi
 • pomůžeme Vám najít optimální způsob nakládání s nebezpečnými odpady,
 • zajistíme optimalizaci sběru nebezpečných odpadů a logistiky,
 • vybavíme Vás dostatečným počtem vhodných nádob na odpad,
 • přicházíme s novými řešeními v oblasti využití odpadů a recyklace,
 • pro naše zákazníky držíme stálou havarijní službu zdarma,
 • poskytujeme Vám naše odborné znalosti, podporu a školení,
 • postaráme se za Vás o legislativní zabezpečení odpadového hospodářství.
Zajištěné nakládání s nebezpečnými odpady

Pro většinu nebezpečných odpadů produkovaných v ČR, včetně vysoce zatížených chemických odpadů, provozujeme koncová zařízení k jejich odstranění, případně zařízení ke snížení míry jejich kontaminace (spalovny, biodegradace, stabilizace, skládky...). Máme k dispozici vozidla a cisterny vybavené v souladu s ADR, speciální kontejnery pro přepravu nebezpečných látek, norné stěny, filtry, čerpadla, vysokotlaká mycí zařízení, dýchací přístroje a protichemické obleky, sorpční i čisticí prostředky a odborníky, kteří jsou oprávněni posuzovat nakládání s nebezpečnými látkami, včetně měření ovzduší, odběrů vzorků a chemických analýz.

 

Síť našich logistických center a speciálních technologií umožňuje najít nejlepší řešení v oblasti využívání a zpracovávání odpadů. Disponujeme řešeními vhodnými pro každý typ nebezpečného odpadu, která zaručují bezpečnost osob a předcházejí rizikům spojených s nakládáním s nebezpečnými odpady.

 

SUEZ zaručuje dodržování předpisů v oblasti nebezpečných odpadů a zajišťuje neustálou bezpečnost osob, majetku a životního prostředí. Podporujeme tak průmyslové společnosti v rámci řízení jejich odpovědností z hlediska bezpečnosti a souladu s předpisy.

Bezpečná přeprava a manipulace s nebezpečnými odpady

Pro přepravu nebezpečných odpadů využíváme speciální vozidla, kontejnery a cisterny, která plně vyhovují všem předpisům.

V rámci našich provozů zajišťujeme bezpečnou manipulaci s nebezpečným odpadem, jeho třídění, shromažďování, balení a následnou přepravu k ekologickému odstranění nebo využití.

Řešení havárií

V případě havárie jsou k dispozici naši odborníci, kteří dané místo zajistí a provedou identifikaci, přípravu a odstranění odpadu. Naše know-how v logistice, zpracování a využívání odpadů nám umožňují navrhovat ta nejlepší řešení pro každý typ odpadu. Naši chemici zaručí správnou dekontaminaci zařízení nebo bezpečnou přepravu chemických látek.

Poskytování odborných znalostí, podpory a školení

Našim zákazníkům poskytujeme poradenství a řešení na klíč. Zabýváme se všemi fázemi nakládání s nebezpečnými odpady, a to včetně logistiky a školení.

 

Naši odborníci u našich klientů zavádějí opatření vedoucí ke snižování ekonomických a environmentálních nákladů spojených s nakládáním s nebezpečnými odpady. Vaši ekologickou stopu snižujeme pomocí optimalizace třídění, skladování, přepravy, využívání a odstraňování odpadů.

Naše reference

Důvěřují nám

Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky tak, abychom společně nalezli ta nejlepší řešení.

Mezi naše zákazníky patří:

 

 • Amcor Flexibles Nový Bydžov, s.r.o.
 • NOVEM Car Interior Design k.s., Touškov
 • Procter & Gamble - Rakona s.r.o., Rakovník
 • skupina AGEL
 • Linde Vítkovice a.s.
 • Nestlé Česko, s.r.o.
 • LATECOERE Czech Republic s.r.o.
 • Fakultní nemocnice Olomouc
Kontakt

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte nám na zákaznickou linku 800 102 000 nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.