Recyklace a využití odpadů

Třídění, recyklace a využívání odpadů vyžaduje odborné znalosti a schopnost přizpůsobit technologie výzvám představovaným materiály a podmínkami pro jejich opětovné využití. SUEZ zpracovává mnoho druhů odpadů s cílem snižovat náklady svých zákazníků a jejich ekologickou stopu. Preferujeme zajištění maximálního využití odpadu namísto jeho odstraňování. Zaměřením na materiálové využití a recyklaci odpadu přispíváme ke snižování zátěže životního prostředí a k efektivnímu využití zdrojů.
Výhody spolupráce s námi

Efektivní využití zdrojů

 • pomůžeme Vám vyhledat recyklovatelné složky odpadů a stanovit postup pro jejich maximální využití,
 • přicházíme s novými řešeními v oblasti využití odpadů a recyklace,
 • najdeme pro Vás řešení na míru s cílem optimalizovat náklady na odpadové hospodářství,
 • disponujeme technologiemi, které umožňují zpracovávat nejrůznější druhy odpadů a maximálně odpad využít,
 • za vykupované suroviny platíme včas.

 

Naši specialisté aktivně vyhledávají možnosti materiálového využití odpadu z produkce našich zákazníků směřující k dosažení ekonomických úspor v oblasti odpadového hospodářství. Zaměřením na materiálové využití a recyklaci odpadu přispíváme ke snižování zátěže životního prostředí a k efektivnímu využití zdrojů. Disponujeme širokým spektrem moderních technologií, které umožňují recyklaci či využití různých druhů odpadů.

 

Řídíme celý řetězec materiálového využití odpadů, abychom zajistili efektivní recyklaci a opětovné využití, a zároveň poskytovali podporu pro další prodej.

Využití odpadů

Nevidíme odpady, vidíme zdroje

Principy oběhového hospodářství naplňuje zejména náš nový provoz Recyklace plastů Němčice nad Hanou, kde zpracováváme odpadní plastové fólie na regranulát, využitelný pro výrobu fólií, plastových pytlů a dalších výrobků.

Recyklace plastů Němčice – SUEZ Česká republika

Credit: SUEZ Česká republika

Ostatní provozovny naší společnosti jsou vybaveny řadou technologií, určených k zajištění úpravy odpadu do podoby suroviny vhodné k přepravě, dalšímu využití a recyklaci. Jedná se zejména o třídicí linky, magnetické separátory, automatické lisovací jednotky, komorové lisovací jednotky, lisovací kontejnery, drtiče, mlýny, aglomerátory a další.

 

Jako součást komplexních služeb v odpadovém hospodářství vykupujeme od našich zákazníků kovy, papír, sklo, plasty a dřevo a zpracováváme elektroodpad. Odpady vnímáme jako zdroje, vždy upřednostňujeme využívání odpadů před jejich prostým odstraňováním. Zpracováním druhotných surovin pak přispíváme k trvale udržitelnému životu na naší planetě.

Recyklace plastů

Za 50 let se používání plastů zvýšilo dvacetkrát a některé spotřební výrobky obsahují více než 50 různých druhů plastů. Jejich recyklace tedy představuje technologickou výzvu.

 

V České republice disponujeme takovými recyklačními technologiemi v našich závodech v Němčicích nad Hanou a Srní, kde přeměňujeme odpadní LDPE, HDPE a PP folie na regranulát pro opětovné využití pro výrobu fólií, plastových pytlů a dalších výrobků. Další druhy plastů třídíme a upravujeme na našich technologiích a následně spolupracujeme s prověřenými specializovanými firmami na zajištění materiálového využití.

Recyklace papíru a lepenky

Mezi odpad z papíru a lepenky spadají především kartonové obaly od zákazníků z průmyslu a obchodu, kancelářské papíry a obaly získané sběrem z domácností i od obchodních spotřebitelů.

 

Papírový odpad upravený lisováním dodáváme do papíren, kde nachází využití v recyklovaných výrobcích.

Využití bioodpadu

Biologicky rozložitelný odpad je produkován mnoha subjekty: obyvateli, supermarkety a maloobchodními prodejnami, výrobci potravin a nápojů, zemědělským průmyslem, z údržby travnatých ploch apod. Kompostováním tohoto odpadu zaručíme jeho další využití a navrácení organických látek do půdy.

 

Samotnému procesu kompostování předchází třídění biologického odpadu, separace nerozložitelných příměsí, drcení dřevní hmoty apod. Získaná hmota se pak kompostuje a organický odpad se přeměňuje na kompost, který lze použít jako hnojivo.

 

Využití biologicky rozložitelného odpadu tedy významně přispívá ke snížení používání chemických hnojiv a zachování koloběhu organických látek v přírodě.

Recyklace skla

Hlavním výhodou skla je, že je nekonečně 100 % recyklovatelné bez ztráty kvality.

 

Pro naše zákazníky dokážeme nalézt řešení pro recyklaci všech druhů skla. Materiál svezený od našich zákazníků deponujeme na provozech s technologiemi určenými pro třídění skla a dále je předáváme zpracovatelským společnostem.

Využití dřeva a palet

Odpadní dřevo vzniká v různých průmyslových odvětvích.

 

Jednorázové palety a další dřevo bez obsahu chemických produktů drtíme na štěpku pro energetické využití, znovu použitelné palety jsou opraveny a vráceny do oběhu, starý nábytek je recyklován a znovu využit pro výrobu. Část dřevního odpadu, dále nevyužitelného pro výrobu, je použito k výrobě kompostu.

Recyklace železných a neželezných kovů

Zdroje železných a neželezných kovů lze nalézt především při demolicích, v odpadu z výroby v průmyslových podnicích a při demontáži výrobků po skončení životnosti (automobily, elektronika apod.)

 

Po analýze jejich složení za účelem zjištění obsahu mědi, oceli, hliníku, nerezové oceli apod., jsou tyto odpady odborně zpracovány a využity v další průmyslové výrobě.

Ostatní materiály

Kromě uvedených, nejběžnějších druhů odpadů, zajišťujeme pro naše zákazníky využití celé řady odpadů, které se tak vrací do výroby a nahrazují primární zdroje surovin.
Skartace dokumentů

Doplňkovou službou pro naše zákazníky je skartace dokumentů až do stupně "důvěrné", kterou provádíme za přísných bezpečnostních podmínek. Naše oddělení pro utajované projekty disponuje certifikátem ISO/IEC 27001:2013

Naše reference

Důvěřují nám

Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky tak, abychom společně nalezli ta nejlepší řešení.

Mezi naše zákazníky patří:

 

 • Carclo Technical Plastics s.r.o.
 • Lear Corporation Czech Republic s.r.o.
 • BROSE CZ spol. s r.o.
 • VF CZECH SERVICES s.r.o.
 • SECO GROUP, a.s.
 • Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
 • BROSE CZ spol. s r.o.
 • Procter & Gamble - Rakona, s.r.o., Rakovník
 • NOVEM Car Interior Design, k.s., Touškov
 • WOCO STV s.r.o.
Kontakt

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte nám na zákaznickou linku 800 102 000 nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.