Skip to main content

Stálá havarijní služba

Stálá havarijní služba je nezbytným doplňkem našich služeb v oblasti odpadového hospodářství. 24 hodin denně 7 dní v týdnu je tým našich specialistů připraven k zásahu při haváriích ohrožujících životní prostředí a zdraví lidí.

Stálá havarijní služba

Pro naše smluvní partnery, autodopravce, odtahové služby, průmyslové a distribuční podniky a další klienty zajišťujeme na celém území ČR NONSTOP havarijní službu. Tým našich specialistů je připraven k zásahu u dopravních nehod s únikem PHM či nákladu, ropných havárií, úniků nebezpečných látek, chemických havárií, likvidace následků po požárech, živelných pohrom, kontaminace zemin, podzemních a povrchových vod aj.

 

Rychle a odborně provedený havarijní zásah pomůže nejen splnit zákonnou povinnost bezodkladně řešit následky havárie, ale také ušetřit značné finanční prostředky a ochránit ohrožené životní prostředí.

Naše řešení

Ekologický servis NONSTOP

V rámci Stálé havarijní služby poskytujeme ekologický servis zejména při odstraňování ekologických nehod i následků průmyslových i dopravních havárií. Disponujeme týmem odborně školených a zkušených specialistů, kteří jsou připraveni k okamžitému zásahu na celém území České republiky 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Po nahlášení havárie garantujeme výjezd technika do 30 minut a díky síti středisek SHS po celé České republice také dosažení místa havárie technikem do 120 minut.

 

Zasahujeme běžně u dopravních nehod s únikem PHM či nákladu, ropných havárií, úniků nebezpečných látek, chemických havárií, likvidace následků po požárech, živelných pohrom, kontaminace zemin, podzemních a povrchových vod aj.

 

Při havárii pro zákazníka připravíme kompletní dokumentaci pro jednání se zástupci státní správy a kontrolními orgány a můžeme se jich i účastnit. V návaznosti na jejich rozhodnutí zabezpečíme kompletní sanaci místa havárie, od prvotního havarijního zásahu až po zpracování závěrečné zprávy, a případné zajištění dlouhodobých sanačních prací. Ve spolupráci s našimi makléři zajistíme projednání všech pojistných událostí s příslušnou pojišťovnou a výplatu pojistného za sanaci havárií v maximální možné výši.

Činnosti SHS

Minimalizace rizik a následků

Při odstraňování následků havárie provádíme

 

  • přečerpání nebezpečných či hořlavých látek do náhradních obalů (nádob, cisteren, kontejnerů),
  • čištění komunikací, technologických zařízení, kanalizačních šachet i sběračů,
  • čištění podzemních jímek, potrubí a nádrží včetně prací v izolační dýchací technice a výbušném prostředí, sanace a vyklízení požářišť kontaminovaných toxickými látkami,
  • odběry vzorků zemin, vod a odpadů, akreditované chemické analýzy, ekologické audity,
  • sanaci terénu, biodegradace kontaminovaných zemin in-situ s použitím biopreparátu,
  • sanace zasažených povrchových a podzemních vod,
  • ochranu povrchových vod nornými stěnami nebo plovoucími sorpčními hady,
  • monitoring znečištění horninového prostředí, povrchových a podzemních vod,
  • odvoz a odborné odstranění odpadů všech druhů včetně nebezpečných na vlastních koncových zařízeních,
  • zpracování závěrečné zprávy.

 

NONSTOP linka pro celou ČR 800 233 333

Naše reference

Důvěřují nám

Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky tak, abychom společně nalezli ta nejlepší řešení.

V rámci Stálé havarijní služby zasahovali naši odborníci u těchto nehod a havárijí:

 

Ilegální sklad chemikálií - Nedvědice

Likvidace ilegálního skladu chemikálií v rodinném domě v obci Nedvědice o rozsahu více než 10 t (kyseliny, anorganické soli včetně těžkých kovů, výbušné látky).

 

Dopravní nehoda - Nová Hospoda, Plzeň

Únik většího množství pohonných hmot (cca 400 l motorové nafty), silně znečištěná krajnice a zpevněná plocha, komunikace, znečištění zeminy v okolí nehody.

 

Únik motorové nafty do povrchových vod - k.ú. obce Špičák, Jihočeský kraj

Únik motorové nafty (cca 1000 l) do povrchových vod v CHKO Šumava, znečištění zeminy.

 

Likvidace následků úniku kadmia po výbuchu - Praha

Únik toxického kadmia po výbuchu v laboratoři.

 

Únik nebezpečné látky - průmyslová zóna Brno

Únik nebezpečné látky přepravované vozidlem (cca 200 l).

 

Dopravní nehoda - dálnice D1, Brno

 

Únik většího množství pohonných hmot (cca 500 l motorové nafty), silně znečištěna krajnice a zpevněná plocha, část břehového tělesa, naplavenina v korytě vodního toku, znečištění povrchových vod unikajícími ropnými látkami.

Kontakt

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte nám na zákaznickou linku 800 102 000 nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.

Nejčastěji vyhledávaná slova
Top