Čištění průmyslových odpadních vod

Průmyslové podniky produkují odpadní vody, které nutně vyžadují vhodnou úpravu. Smyslem je zajistit, aby průmyslové činnosti nepoškozovaly životní prostředí. Zvláštní charakter průmyslových odpadních vod spočívá v jejich rozmanitosti, příslušné procesy proto musí být přizpůsobeny každému odvětví. Řešení navrhovaná společností SUEZ je možné využívat přímo v místě, ve kterém tyto vody vznikají (on-site), nebo mimo tuto oblast (off-site); jsou přizpůsobena podmínkám každého podniku a umí se vypořádat se širokou škálou znečišťujících látek.
Zpracování on-site

Zpracování širokého spektra rozmanitých znečišťujících látek v průmyslových odpadních vodách

Doporučujeme procesy, které odpovídají povaze odpadních vod, určujeme způsoby optimalizace a dodáváme zařízení, jejichž provoz a údržba jsou založeny na osvědčených postupech.

Navrhování vhodných způsobů čištění

Můžeme navrhnout a instalovat příslušná čistící zařízení přímo ve Vašem podniku:

 

 • Separace toků
 • Fyzikální a chemické čištění, aerobní a anaerobní biologické procesy
 • Specifické čištění (uhlovodíky, dusík, fosfor atd.)
 • Opětovné použití odpadních vod
 • Čištění odpadních vod třetí stranou

Údržba Vašich zařízení pro čištění odpadních vod

Zařízení pro čištění odpadních vod vyžadují spolehlivý provoz a pravidelnou údržbu. Poskytujeme řadu náhradních dílů a souvisejících služeb, abychom zajistili, že Vaše on-site zařízení fungují správně:

 

flexibilita údržbářských služeb včetně konzultací o výběru náhradních dílů, dodávky, logistika, instalace, monitorování práce, provádění generálních oprav, uvádění do provozu, technická podpora a školení pracovníků.

Zvládání výkyvů v objemech odpadních vod

Jednoduchou a účinnou metodu řešení přechodných alternativních potřeb v oblasti úprav odpadních vod představují naše pronajaté dočasné a mobilní jednotky.

 

Zajištění kontinuity výroby

 • Alternativa v případě poruch nebo vysokého kolísání objemů vod, které se mají zpracovat
 • Žádné dopady na průmyslovou činnost
 • Rychlá reakce: řešení nouzových situací během 48 hodin

 

Žádné kapitálové investice, úplná kontrola nákladů

 • Žádné investice
 • Nízké náklady na vývoj, montáž, trasování a uvedení do provozu
 • Doba trvání pronájmu vyhovující Vašim požadavkům

 

Úplné čištění

 • Předběžné čištění
 • Následná úprava demineralizací s využitím reverzní osmózy
Zpracování off-site

Čištění odpadních vod bez nutnosti budovat nová zařízení

Poskytujeme zakázková řešení, která lze přizpůsobit Vašim výrobním potřebám a která vám poskytnou výhody kvalitní čistírny odpadních vod bez nutnosti investic. Shromažďování a úprava odpadních vod probíhá mimo Vaše provozy.

Zvládání výkyvů v produkci a variabilitě odpadních vod

Odpadní vody jsou přepravovány do čistírny průběžně a bez jakéhokoliv dopadu na organizaci Vaší výroby:

 

 • Vhodná metoda úpravy je stanovena na základě odběru vzorků odpadních vod a jejich analýzy
 • Odpadní vody jsou přepravovány z Vašeho závodu do místa konečné úpravy.

Využijte výhod kvalitní čistírny odpadních vod bez vysokých investic

Shromážděné průmyslové odpadní vody jsou upravovány mimo danou výrobní lokalitu v čistírnách, které garantují splnění legislativních požadavků. Tento způsob čištění snižuje Vaše investice do zpracování odpadních vod.
Kontaktujte nás
Picto suez souris

Chcete více informací?

Pošlete nám email: info.cz@suez.com