Skip to main content

Čištění průmyslových odpadních vod

Průmyslové podniky produkují odpadní vody, které nutně vyžadují vhodnou úpravu. Smyslem je zajistit, aby průmyslové činnosti nepoškozovaly životní prostředí. Zvláštní charakter průmyslových odpadních vod spočívá v jejich rozmanitosti, příslušné procesy proto musí být přizpůsobeny každému odvětví. Řešení navrhovaná společností SUEZ je možné využívat přímo v místě, ve kterém tyto vody vznikají (on-site), nebo mimo tuto oblast (off-site); jsou přizpůsobena podmínkám každého podniku a umí se vypořádat se širokou škálou znečišťujících látek.
Zpracování on-site

Zpracování širokého spektra rozmanitých znečišťujících látek v průmyslových odpadních vodách

Doporučujeme procesy, které odpovídají povaze odpadních vod, určujeme způsoby optimalizace a dodáváme zařízení, jejichž provoz a údržba jsou založeny na osvědčených postupech.

Navrhování vhodných způsobů čištění

Můžeme navrhnout a instalovat příslušná čistící zařízení přímo ve Vašem podniku:

 

 • Separace toků
 • Fyzikální a chemické čištění, aerobní a anaerobní biologické procesy
 • Specifické čištění (uhlovodíky, dusík, fosfor atd.)
 • Opětovné použití odpadních vod
 • Čištění odpadních vod třetí stranou

Údržba Vašich zařízení pro čištění odpadních vod

Zařízení pro čištění odpadních vod vyžadují spolehlivý provoz a pravidelnou údržbu. Poskytujeme řadu náhradních dílů a souvisejících služeb, abychom zajistili, že Vaše on-site zařízení fungují správně:

 

flexibilita údržbářských služeb včetně konzultací o výběru náhradních dílů, dodávky, logistika, instalace, monitorování práce, provádění generálních oprav, uvádění do provozu, technická podpora a školení pracovníků.

Zvládání výkyvů v objemech odpadních vod

Jednoduchou a účinnou metodu řešení přechodných alternativních potřeb v oblasti úprav odpadních vod představují naše pronajaté dočasné a mobilní jednotky.

 

Zajištění kontinuity výroby

 • Alternativa v případě poruch nebo vysokého kolísání objemů vod, které se mají zpracovat
 • Žádné dopady na průmyslovou činnost
 • Rychlá reakce: řešení nouzových situací během 48 hodin

 

Žádné kapitálové investice, úplná kontrola nákladů

 • Žádné investice
 • Nízké náklady na vývoj, montáž, trasování a uvedení do provozu
 • Doba trvání pronájmu vyhovující Vašim požadavkům

 

Úplné čištění

 • Předběžné čištění
 • Následná úprava demineralizací s využitím reverzní osmózy
Zpracování off-site

Čištění odpadních vod bez nutnosti budovat nová zařízení

Poskytujeme zakázková řešení, která lze přizpůsobit Vašim výrobním potřebám a která vám poskytnou výhody kvalitní čistírny odpadních vod bez nutnosti investic. Shromažďování a úprava odpadních vod probíhá mimo Vaše provozy.

Zvládání výkyvů v produkci a variabilitě odpadních vod

Odpadní vody jsou přepravovány do čistírny průběžně a bez jakéhokoliv dopadu na organizaci Vaší výroby:

 

 • Vhodná metoda úpravy je stanovena na základě odběru vzorků odpadních vod a jejich analýzy
 • Odpadní vody jsou přepravovány z Vašeho závodu do místa konečné úpravy.

Využijte výhod kvalitní čistírny odpadních vod bez vysokých investic

Shromážděné průmyslové odpadní vody jsou upravovány mimo danou výrobní lokalitu v čistírnách, které garantují splnění legislativních požadavků. Tento způsob čištění snižuje Vaše investice do zpracování odpadních vod.
Kontaktujte nás
Picto suez souris

Chcete více informací?

Pošlete nám email: info.cz@suez.com
Nejčastěji vyhledávaná slova
Top