Ecoflow – zpracování průmyslových odpadních vod off-site

Ecoflow je služba zaměřená na zpracování průmyslových odpadních vod off-site. Jedná se o nabídku, kterou lze přizpůsobit vašim výrobním potřebám a která poskytuje možnost využívat kvalitní čistírnu odpadních vod bez nutnosti investovat.
Popis řešení

Spolehlivé řešení zajišťující externí zpracování průmyslových odpadních vod pro specifické potřeby průmyslu

Ecoflow je služba přizpůsobená specifickým potřebám průmyslových podniků, založená na zpracování odpadních vod třetí stranou.

 

Jedná se o službu na míru výrobním nebo průmyslovým podnikům produkujícím odpadní vody, které často nelze vypouštět do přírodního prostředí pro jejich obsah organických nebo suspendovaných pevných látek. Tyto odpadní vody jsou proto schváleným přepravcem dopravovány do čistíren odpadních vod. Odpadní vody jsou ke zpracování přijímány na základě analýz a ověřovacích testů.

 

Proces zahrnuje následující kroky:

  1. Přibližné určení složení a původu odpadní vody za účelem stanovení příslušného organického postupu.
  2. Analýzy na vzorku odpadní vody. Přidělení předběžného potvrzení o přijetí v případě přijetí.
  3. Přeprava odpadních vod z Vašeho výrobního závodu do koncového zařízení pro čištění odpadních vod na základě požadavku, a to buď Vaším vlastním přepravcem nebo Vámi schváleným přepravcem doporučeným společností SUEZ.
  4. Každá dodávka je kontrolována, aby byl zajištěn soulad odpadní vody a vzorku zkoumaného v rámci přijímací procedury. V případě shody proběhne zpracování odpadní vody.
Výhody

Kvalitní zpracování bez investic do zařízení s fixními náklady

Službu Ecoflow lze ve Vašem závodě poskytnout rychle, a to bez jakýchkoliv zásadních změn ve Vašich procesech či organizaci a bez nutnosti investovat do dlouhodobého majetku s fixními náklady.

 

Tato služba například umožňuje externě zpracovat odpadní vody v případech občasného zvýšení jejich množství. Služba je k dispozici 52 týdnů v roce, což zaručuje nepřerušovanou výrobu i v případě havárie.

 

Služba vám umožní přístup do sítě autorizovaných čistíren odpadních vod po celé zemi, přičemž její zřízení je rychlé a snadné. Podpora odborníka zajišťuje, že navrhovaná řešení budou vyhovovat parametrům Vašich odpadních vod. Příslušná zařízení pro čištění odpadních vod splňují legislativní normy a požadavky na ochranu zdraví, bezpečnost, kvalitu a ochranu životního prostředí (HSQE).

Kontaktujte nás
Picto suez souris

Chcete více informací?

Pošlete nám email: info.cz@suez.com