Mobilní a dočasné jednotky

Společnost SUEZ poskytuje průmyslovým společnostem flexibilní a dočasná řešení pro úpravu vod, která jim umožní lépe zvládat výkyvy ve výrobě. Tato mobilní řešení představují flexibilní alternativu, která umožňuje čelit změnám v objemech technologické vody potřebné pro průmyslové činnosti a v objemech odpadních vod, které tyto činnosti generují.
Služba

Flexibilní řešení pro úpravu vody v průmyslu

Zajištění kontinuity produkce

Společnost SUEZ disponuje širokým spektrem mobilních zařízení, která jsou využívána po celém světě. S jejich pomocí zajišťuje SUEZ kontinuitu produkce průmyslové vody v případě mimořádné události (např. porucha instalovaného zařízení) nebo zpracování odpadních vod v souladu s normami pro jejich vypouštění do okolního prostředí.

 

Kompenzace výkyvů ve výrobě

Mobilní řešení nahrazují nebo doplňují trvalá zařízení pro úpravu vody. Umožňují kompenzovat změny v objemech technologické vody potřebné pro výrobu, nebo odpadní vody k úpravě, a to bez narušení Vaší průmyslové činnosti.

 

Úprava vody bez investic a nákladově efektivním způsobem

Pronájem mobilní jednotky umožňuje produkovat vodu nebo zpracovávat odpadní vody bez nutnosti investovat. Veškeré náklady na vývoj, montáž, trasování a uvedení do provozu jsou sníženy díky vysokému stupni standardizace.

 

K dispozici jsou následující metody úprav:

  • Předběžná úprava: flotace rozpuštěným vzduchem, lamelární usazování, filtrační vložky, ultrafiltrace, pískové filtry.
  • Demineralizace s využitím reverzní osmózy: iontoměničové jednotky s externí nebo in-situ regenerací.
  • Následná úprava: elektrodeionizace, iontová výměna. Kromě pronájmu mobilních jednotek nabízí společnost SUEZ i servisní služby a školení uživatelů, která se zaměřují na zajištění dobré kvality upravené vody.
Výhody

Tato mobilní a dočasná řešení jsou jednoduchá a spolehlivá. Zaručují zpracování požadovaných objemů vody, jakož i vysokou úroveň kvality a bezpečnosti (ISO 9001 a OHSAS).

 

Dobu trvání leasingové smlouvy lze přizpůsobit Vašim potřebám. Realizace služeb je rychlá, naše týmy jsou schopny realizovat mimořádná řešení během 48 hodin.

Kontaktujte nás
Picto suez souris

Chcete více informací?

Pošlete nám email: info.cz@suez.com