Řízení vodovodních sítí

Podniky mohou snížit provozní náklady svých závodů na základě snížení rizik poruch vodovodního systému a prostřednictvím identifikace jeho netěsností (tj. úniků vody), které vedou k vyšší spotřebě vody a vyšším účtům za energie. Společnost SUEZ nabízí manažerům těchto závodů dlouhodobé konzultační služby a rychlou údržbu na místě.
Řízení sítí

Ochrana Vaší vodovodní sítě

Správné řízení sítě zahrnuje předvídání rizik poruch a jejich dopadů, snižování spotřeby energií v rámci Vašeho systému a řízení vašich provozních nákladů a investičních výdajů.

Společnost SUEZ nabízí řadu služeb a preventivních opatření pro optimální řízení sítě:

 

Posouzení Vašeho systému

Poskytujeme auditorské a diagnostické služby zaměřené na posouzení struktury a stavu Vašeho vodovodního systému, uchovávání těchto informací a zajišťování sledovatelnosti poruch a veškerých prováděných údržbářských prací.

 

Zajištění každodenního hladkého provozu Vašich sítí

Zajistíme bezproblémový provoz Vaší sítě. Za tímto účelem provádíme monitorovací prohlídky a pravidelnou nebo nouzovou údržbu.

 

Prodloužení životnosti Vašeho systému prostřednictvím preventivní údržby

Poskytujeme řešení přizpůsobená Vašim omezením, která Vám umožní plánovat údržbu bez narušení výrobního cyklu a definovat plán preventivního čištění kanalizačních sítí pomocí metody VICR.

 

Náhrady a rozšiřování Vašich sítí

Pomáháme našim zákazníkům při stanovení priorit a plánování prací, a to díky kupní síle skupiny SUEZ, našemu investičnímu potenciálu a naší podnikatelské inteligenci zaměřené na nejlepší dostupné techniky.

 

Využití chytrých řešení pro sledování Vašich zařízení v reálném čase

Naše inovativní řešení založená na špičkových digitálních nástrojích jsou navržena tak, aby vám pomáhala sledovat Vaše zařízení.

Řešení netěsností

Řízení spotřeby vody a energií a omezování zdravotních rizik

Vyřešením problémů týkajících se netěsností, tj. úniků vody ze systému, můžeme snížit Vaše provozní náklady a ochránit dodávky vody, a také omezit rizika spojená s kontrolami dodržování zdravotních, environmentálních a průmyslových předpisů.

Společnost SUEZ poskytuje poradenské služby a údržbu on-site se zaměřením na zvládání úniků vody:

 

Lepší znalost sítí umožňuje předvídat veškerá rizika úniku vody

Prvním klíčovým krokem je zmapování síťového systému. Poté můžeme identifikovat rizikové oblasti a plánovat preventivní údržbu, výměny a nové investice.

 

Instalace správného detekčního systému úniku vody ve Vašem závodě

Poskytneme Vám řešení nejlépe přizpůsobené Vašim potřebám a charakteristikám Vašich sítí, a to v závislosti na geografické poloze Vašeho závodu, délce, průměru a materiálu potrubí a typu zařízení, které používáte.

 

Schopnost rychlé reakce

Nabízíme rychlé reakční doby vzhledem k údržbě on-site, a to s cílem zajistit kontinuitu Vaší výroby.

Inovace

Jak čistíme potrubí ledem

Průmysloví výrobci musí udržovat své sítě (pro odpadní vody, průmyslové odpadní vody, ropu, plyn atd.) čisté. Rovněž však chtějí omezit dopady na životní prostředí způsobené používáním chemikálií nebo velkého množství vody. Společnost SUEZ nabízí inovativní řešení pro čištění potrubí, které využívá ledovou tříšť (Ice Pigging).
Ice Pigging-SUEZ

“Prostřednictvím metody „Ice Pigging“ nabízíme našim průmyslovým zákazníkům jednoduché a efektivní řešení pro čištění jejich vodovodních systémů”

Carlos Campos,výkonný ředitel SUEZ Advanced Solutions Factories

Čištění potrubí pomocí několika litrů ledové tříště

V průmyslových podmínkách jsou k vyčištění potrubí obvykle zapotřebí stovky litrů vody. Technologie ”Ice Pigging” však spotřebovává jen několik litrů ledové tříště. Tato nová technologie využívá přirozené abrazivní vlastnosti ledu pro odstranění sedimentů a jiných cizích látek, jako jsou například krystalické soli a biofilmy, a to zejména z potrubí. Její použití je rychlé a ekonomické. Například v závodě na výrobu jogurtů ve Velké Británii se touto metodou získává nazpět více než 75% produktu s přidanou hodnotou, který se v potrubí usazuje. Spotřeba chemikálií rovněž výrazně klesla. Kromě toho získala technologie ”Ice Pigging” v roce 2016 cenu World Food Innovation Award v kategorii Nejlepší výrobní / zpracovatelská technologie.

Pro více informací

Sledovat video
Kontaktujte nás
Picto suez souris

Chcete více informací?

Pošlete nám email: info.cz@suez.com