Oblast Vaší působnosti

Potravinářský průmysl

Strategickou podporu a provozní zásahy propojujeme pomocí široké škály řešení. Umožňuje nám to uplatňovat správná řešení na správném místě a ve správný čas, a to podle Vašich potřeb.

 

Zjistěte více

Chemický a farmaceutický průmysl

Společnosti v odvětví chemického a farmaceutického průmyslu zaměřují své úsilí na snížení dopadů svých činností na životní prostředí při současném zachování své konkurenceschopnosti. Na základě integrovaného přístupu poskytuje SUEZ v tomto odvětví udržitelná a účinná řešení pro řízení zdrojů. Cíl: Environmentální inteligence pro zvýšení ekonomické výkonnosti.

 

Zjistěte více

Stavebnictví a demolice

SUEZ pomáhá firmám působícím v odvětví stavebnictví využívat velké množství odpadů, který vzniká při jejich činnosti. Z odpadu vytváříme hodnotnou surovinu nebo produkt a chráníme tak životní prostředí. SUEZ zaručuje provozní efektivitu díky důrazu na BOZP, a dodržováním lhůt, nákladů a omezení vyplývajících z legislativy.

 

Zjistěte více

Metalurgie a těžba

SUEZ zajišťuje optimalizaci řízení vody a odpadů na Vašich těžebních lokalitách.

Zjistěte více

Petrochemický průmysl

SUEZ spolupracuje se společnostmi působícími v oblasti petrochemického průmyslu, ať už se jedná o těžbu a výrobu nebo rafinaci. Pro zlepšování výkonnosti produkce a ochranu životního prostředí poskytujeme řešení na úpravu vody, zpracování plynů a nakládání s odpady.

 

Zjistěte více

Energetika

SUEZ poskytuje široké spektrum řešení na míru, která zaručí kontinuitu výroby a zároveň zajistí optimální úroveň bezpečnosti a minimalizaci dopadu na životní prostředí a obyvatelstvo.

 

Zjistěte více

Papírenský průmysl

Jako jeden z předních dodavatelů recyklovaného papíru v Evropě si společnost SUEZ uvědomuje všechna úskalí tohoto odvětví a poskytuje řešení vedoucí k posílení a zdokonalování všech výrobních postupů tak, aby zajistila ziskovost činností a jejich soulad s legislativou.

 

Zjistěte více