QUERO Frederic SUEZ

Naší strategií je nabízet integrovaný přístup, který zvyšuje hodnotu celého výrobního cyklu na základě holistické vize a s trvalým závazkem k co nejlepší provozní výkonnosti.

Frederic Quero-SUEZ, ředitel pro globální trh v oblasti chemického a farmaceutického průmyslu

Vaše výzvy

Řízení zdrojů při udržení konkurenceschopnosti a snižování dopadů na životní prostředí

Chemický a farmaceutický průmysl je globálním, inovativním a komplexním odvětvím, které čelí specifickým problémům v oblasti životního prostředí v každém ze svých segmentů. Základní a speciální chemické látky jsou v našem každodenním životě široce zastoupeny. Jedná se o tisíce účinných látek, které se využívají v jiných průmyslových odvětvích a jsou součástí výrobků běžné spotřeby.

 

Chemický a farmaceutický průmysl se po celá desetiletí podílí na snižování své ekologické stopy. Právě toto je předmětem velkého zájmu firem v odvětví, protože patří mezi nejvýznamnější spotřebitele vody, surovin a energie. Zásoby přírodních zdrojů se přitom po celém světě neustále snižují, což vede k cenové nestabilitě.

 

Strategie řízení přírodních zdrojů (snižování spotřeby vody, energie získávaná z odpadů, využití odpadů jako druhotných surovin) jsou tedy nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti a zachování životního prostředí, pro omezování rizika znečištění a dodržování legislativy.

2026
Předpokládané datum vyčerpání zdrojů cínu
40
%
Poptávka po vodě překročí v roce 2030 dostupné zdroje o 40 %.
50
%
Podíl snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 vedoucí k zamezení nárůstu teploty na zemi o 2 °C v roce 2100
Naše řešení

Doprovázíme Vás ve všech fázích řízení Vašich zdrojů

Na základě integrovaného přístupu založeného na spolupráci, který je využíván po celou dobu životnosti výrobku, spojujeme strategické poradenství a závazky v oblasti výkonnosti, a to jak z hlediska životního prostředí, tak z hlediska ekonomického.

 

Optimalizujeme řízení Vašich průmyslových zařízení od jejich návrhu až po provoz: voda, recyklace a využití odpadů, energie ... Naše řešení jsou nesmírně flexibilní, protože se pohybují v širokém rozmezí od jednoduché dodávky zařízení až po zcela integrovaná řešení.

Bamboo grove

Směrem k vodě neutrálním zařízením

Naše odborné znalosti a technologie umožňují redukovat Vaši vodní stopu, zajistit správnou vodu ve správný čas a vypouštět do okolního prostředí zdravotně nezávadnou vodu.
Objevte naše řešení
Moisturizer

Odpad jako mistní zdroj

Poskytujeme řešení, která umožňují odpad transformovat na nové zdroje, zapojit jej do uzavřených okruhů ekosystémů (eko-koncepce, analýza životního cyklu produktu ...) a snížit rizika.
Objevte naše řešení
Laboratory healthcare

Směrem k uhlíkově neutrálním a energeticky pozitivním zařízením

Můžeme vám pomoci snížit Vaše emise CO2, produkovat zelenou energii a stát se dodavatelem energie.
Objevte naše řešení
Nanotechnology molecular structure

Zapojení zainteresovaných stran

Dodáváme řešení, která pomůžou snížit obavy zainteresovaných stran, prokáží Vaše zapojení do udržitelnosti a zpřístupní potenciál Vašich dat.
Objevte naše řešení