Odpad jako místní zdroj

Poskytujeme řešení, která umožňují odpad transformovat na nové zdroje, zapojit jej do uzavřených okruhů ekosystémů (eko-koncepce, analýza životního cyklu produktu ...) a snížit rizika.

Odpad jako místní zdroj

 • Externí vstupní surovina pro volnou kapacitu spaloven
 • Sběr a zpracování laboratorního odpadu
 • Zpracování a využití nebezpečného a ostatního odpadu

Služby v místě vzniku odpadů

 • Třídění a shromažďování přímo v místě vzniku
 • Průmyslové čištění
 • Outsourcing odpadového hospodářství
 • Manipulace s katalyzátory
 • Školení na konkrétní témata (např. třídění)

Logistická řešení pro odady

 • Řízení logistiky nakládání s nebezpečnými odpady
 • Optimalizace logistiky: reverzní logistika, zapojení do chytrého sběru
 • Digitální sledování odpadů

Environmentalní stopa

 • Analýza životního cyklu produktu
 • Hodnocení odpadové stopy
 • Sledování vývoje legislativy
 • Monitorování znečištění ovzduší
 • Odstavování zařízení z provozu

Zapojení zainteresovaných stran

 • Monitorování znečištění ovzduší
 • Inovativní sběr odpadů
 • Řízení rizik ve sledovaných zařízeních