Směrem k uhlíkově neutrálním a energeticky pozitivním zařízením

Společnost SUEZ dodává řešení pro snižování spotřeby fosilních paliv, produkci zelené energie, přístup ke konkurenceschopné energii, nacházení energie v odpadech a umožní Vám stát se dodavatelem energií.

Produkce alternativních zdrojů energie

 • Dodávky tuhých alternativních paliv (TAP)/paliv z komunálního odpadu
 • Energie z biologického odpadu
 • Energie z odpadní vody
 • Výstavba, návrhy a provoz spaloven

Dodávky energie průmyslových podnikům

 • Dodávky páry
 • Dodávky doplňkového paliva z nebezpečného odpadu pro cementářské pece
 • Dodávky bioplynu pro průmysl

Optimalizace uhlíkové stopy

 • Zachycování CO2 k výrobě biometanu
 • Účinnost energetického plánu: uhlíkové kredity, plány energetické účinnosti, snižování spotřeby elektrické energie, opětovné využití energie

Zapojení zainteresovaných stran

 • Zprávy o stavu životního prostředí
 • Hodnocení uhlíkové stopy
 • Sledování vývoje legislativy
 • Certifikace vysoké kvality životního prostředí