Směrem k vodě neutrálním zařízením

Dodáváme řešení, která snižují Vaše náklady na vodu a spotřebu vody, poskytují správnou vodu ve správný čas a do okolního prostředí umožňují vypouštět zdravotně nezávadnou vodu.

Snížení vodní stopy

 • Plán postupu s ohledem na vodní stopu
 • Opětovné využití vody v procesech
 • Snížení produkce kalu

Zapojení zainteresovaných stran

 • Monitorování znečištění ovzduší
 • Obnova biodiverzity

Zajištění stále kvality vody

 • Výroba nesycené vody
 • Výroba demineralizované vody
 • Ultra čistá voda
 • Nouzové dodávky vody
 • Provoz a údržba zařízení na zpracování technologické vody a odpadních vod
 • Řešení pro digitální monitorování

Zajištění dodávky vody

 • Správa vodních zdrojů
 • Zvládání povodní
 • Řízení jímání vody
 • Náhradní dodávky vody (spojení s mobilními jednotkami)
 • Odhady spotřeby vody

Správa majetku a optimalizace nákladů

 • Inhibitory koroze
 • Úprava vody pro teplovody
 • Úprava chladicí vody
 • Kontrola znečištění
 • Přehled – digitální vodárenské služby
 • Provozování a správa vodohospodářského majetku