Zapojení zainteresovaných stran

Přinášíme řešení, která pomůžou snížit obavy Vašich partnerů (legislativní, environmentální, finanční, sociální, technické ...), prokazují Vaše zapojení do udržitelnosti, zpřístupňují potenciál Vašich dat a vedou k podpoře Vašich partnerů.

Prokažte své zapojení do udržitelnosti

  • Identifikace jednotlivých zainteresovaných stran a jejich problémů v souladu s principy ISO 26000
  • Mapování jednotlivých stran
  • Diagnostika hlavních problémů
  • Biodiverzita

Zpřístupněte potenciál svých dat

  • Environmentální a společenské zprávy
  • Hodnocení uhlíkové stopy

Získejte podporu zainteresovaných stran

  • Lokální zaměstnanost
  • Programy zapojení jednotlivých stran
  • Inovativní sběr odpadů po použití spotřebiteli