Tváří v tvář rostoucí celosvětové poptávce po energii musí odvětví energetiky skloubit bezpečnost výroby i ochranu životního prostředí. SUEZ přichází s řadou individuálních řešení, která zaručují trvalou a udržitelnou produkci a řeší potřebu zajištění optimální úrovně bezpečnosti a minimalizace dopadu na životní prostředí a obyvatelstvo.
Vaše výzvy

Uspokojení rostoucí poptávky po energiích při současném zajištění ochrany životního prostředí

Produkce energie dnes stojí v centru globálních výzev. Celosvětová produkce elektrické energie se do roku 2050 bude muset zvýšit dvojnásobně. Energetický průmysl čelí dvojí výzvě: jak uspokojit neustále rostoucí celosvětovou poptávku po elektrické energii a současně omezit negativní dopady získávání energie na životní prostředí, zejména na zdroje.

 

Provozovatelé elektráren musí sladit dva cíle: zachování nebo zlepšení konkurenceschopnosti a výkonnosti výroby při plnění stále náročnějších požadavků na ochranu životního prostředí.

 

Pro zajištění udržitelnosti a efektivnosti Vašich činností je velmi důležité chránit zdraví a bezpečnost Vašich zaměstnanců a obyvatel, kteří žijí v blízkosti Vašich závodů, omezit Vaši environmentální stopu, optimalizovat náklady a zajistit kontinuitu výroby.

Naše řešení

Záruka provozní a environmentální výkonnosti

SUEZ navrhuje řešení pro úpravu vody a nakládání s odpady, určená pro výrobce elektrické energie, a to v rámci přístupu s opatřeními na míru, který zahrnuje také partnerství. Pomáháme Vám dosahovat vysokých úrovní výkonnosti, řídit rizika a chránit životní prostředí. Můžeme zaručit dodržování legislativy, přičemž upřednostňujeme zodpovědný růst.
coal plant

Jak zvýšit svou provozní efektivitu

Poskytujeme řešení, která zajistí kontinuitu produkce a flexibilitu Vašich zařízení, sníží náklady na produkci elektřiny, zvýší účinnost zařízení a při odstávce sníží náklady a riziko neplnění legislativních povinností
Objevte naše řešení
Plant by night

Jak optimalizovat využití zdrojů

Poskytujeme řešení, která vám pomohou snižovat Vaši vodní stopu, využívat odpad a snížit emise skleníkových plynů.
Objevte naše řešení
Electric plant

Jak zvýšit svou environmentální výkonnost

Naše řešení Vám během výrobní fáze elektrárny pomohou optimalizovat Vaši ekologickou stopu na základě holistického přístupu a při přestavbě Vašich zařízení po odstavení elektrárny Vám poskytnou podporu.
Objevte naše řešení
Naše technologie

Technologie obzvláště vhodné pro energetiku

Poskytujeme komplexní technické a provozní odborné znalosti, které Vám pomohou při uvádění nových elektráren do provozu nebo při rekonstrukci stávajících zařízení a při dosahování cílů v oblasti výroby energie. Poskytujeme také specifická řešení pro Váš sektor, která zahrnují odsiřování kouřových plynů.

FGD: Odsiřování kouřových plynů

Čištění odtoků vznikajících při odbourávání síry v elektrárně.

Nulové odtoky kapalin

Řízení plnění předpisů a plnění cílů opětovného využívání vody s účinným plánem čištění odpadních vod s nulovými úniky.

Odstraňování prachu

Snížení emisí prachu včetně používání chemikálií pro odstraňování prachu.

Naše odborné znalosti

Podporujeme Vás v celém hodnotovém řetězci

Poskytujeme Vám naše odborné znalosti pro realizaci vašich projektů – od poradenství v oblasti řízení zdrojů až po poprodejní služby.