Jak optimalizovat využití zdrojů?

Poskytujeme řešení, která vám pomohou snižovat Vaši vodní stopu, využívat odpad a snížit emise skleníkových plynů.

Snižte svou vodní stopu během výrobní fáze elektrárny

Optimalizujte své vodní zdroje a minimalizujte negativní výstupy do životního prostředí:

Redukujte skleníkové plyny během výrobní fáze elektrárny

Rozvoj využití alternativních zdrojů energie, produkce zelené elektřiny a páry a sledování znečištění:

  • Tuhá alternativní paliva
  • Výroba biomasy
  • Dodávky zbytkového kalu
  • Čistá doprava
  • Spoluinvestice do zařízení na zpracování biomasy
  • Investice do zařízení na produkci TAP
  • Odbourávání SOx z odpadních vod