Jak zvýšit svou provozní efektivitu?

Poskytujeme řešení, která zajistí kontinuitu produkce a flexibilitu Vašich zařízení, sníží náklady na produkci elektřiny, zvýší účinnost zařízení a při odstávce sníží náklady a riziko neplnění legislativních pov.....

Snižte rizika a optimalizujte své náklady

Během fáze výroby el. energie v elektrárně zajišťujeme kontinuitu produkce a flexibilitu zařízení:

 • Poradenství (řízení rizik, bezpečnost atd.)
 • Kvalita vody (zařízení, úprava atd.)
 • Provoz a údržba vodohospodářských služeb
 • Sběr, třídění a nakládání s odpady a popílkem
 • Kamerové kontroly
 • Technologické řešení v oblasti procesní chemie (kotle a chlazení)
 • Řešení pro riziko kontaminace (legionella, NF ...)
 • Správa zdrojů vody a vodovodních sítí

Northern California Power Agency (NCPA)

NCPA vybrala společnost SUEZ jako jediného dodavatele návrhu a dodávky integrovaného řešení úpravy vody, které sestává ze čtyř systémů úpravy vody a které bude osazeno na nové plynové elektrárně s kombinovaným cyklem o výkonu 300 MW v Lodi v Kalifornii.

Snižte náklady na výrobu elektřiny a zlepšete účinnost svých zařízení

 • Úspory energie ve vodním cyklu
 • Optimalizované využívání chemických látek a směsí pro ochranu zařízení a efektivitu provozu
 • Vysokotlaké čištění potrubí
 • Intenzifikace a rozšíření vodárenských zařízení
 • Mobilní jednotky
 • Úprava chladicí vody a vody pro kotle

Přístup k dálkovému nepřetržitému sledování Vašich kritických zařízení

InSight, naše přizpůsobená digitální nabídka, která umožňuje:

 • 24-hodinový dozor nad Vaším zařízením,
 • dálkové řízení klíčových parametrů a zásob chemikálií zajišťuje spolehlivost.

Své požadavky tak můžete kdykoliv hodnotit a sledovat, abyste dosáhli optimálního výkonu.

Snižte náklady a rizika neplnění požadavků legislativy při částečném nebo úplném vyřazení elektrárny z provozu

Při uzavření elektrárny snižte své náklady a rizika neplnění požadavků legislativy ve vztahu k úplné nebo částečné demontáži:

 • Zabezpečení a vyčištění areálů po ukončení činnosti
 • Odstranění a skladování azbestu
 • Průmyslové čištění a dekontaminace
 • Sběr a odstraňování nebezpečného odpadu
 • Sběr a nakládání s ostatním odpadem
 • Rekultivace půdy on-site nebo off-site.