Vaše výzvy

Zlepšení Vaší ekonomické výkonnosti a akceptace Vašich těžebních projektů

Globální hospodářský růst je neustále poháněn těžbou rud, nerostů a surovin. Snadno dosažitelné zdroje se vyčerpávají, což při snaze udržet krok s celosvětovou poptávkou dláždí cestu složitějším a náročnějším projektům v oblasti těžby surovin. Výrazné kolísání cen na světových trzích spolu s přísnějšími předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a nedostatkem vody vyvíjejí tlak na průmysl směrem k odpovědnějším a výnosnějším činnostem.

 

Zatímco zvýšení ziskovosti může pocházet z nových technologií, obchodních modelů a inovací, řízení oblasti ochrany životního prostředí se opírá o optimalizaci úpravy a opětovného využití vody a zpracování a využití odpadů jiného původu než nerostného.

 

Tyto okolnosti vytvářejí prostředí, ve kterém mohou úspěch Vašich zákazníků z oblasti těžebního průmyslu podpořit pouze projekty s větší pozorností věnovanou ekologickému a společenskému dopadu spojené s pokročilými metodami průzkumu a novými obchodními modely.

35
%
celosvětových dodávek mědi pochází z recyklac
265
%
je očekávaný růst spotřeby hliníku mezi lety 2006 a 2025
70
%
projektů šesti hlavních skupin v oblasti těžebního průmyslu se nachází v oblastech, které čelí nedostatku vody.
Naše řešení

Optimalizace vodního a odpadové hospodářství ve Vašich provozech

Chesterfield

Zabezpečíme a zefektivníme Vaše činnosti

Naše chemické látky, separační technologie, analytické nástroje a poradenství napomáhají optimalizovat řízení vodních zdrojů, zaručují bezpečnost dodávek a zajišťují, že kvalita vypouštěných odpadních vod a produkovaných odpadů je v souladu s legislativou.
Objevte naše řešení
Koniambo plant

Zredukujeme Vaši environmentální stopu

Naše portfolio technologií je v tomto průmyslovém odvětví bezkonkurenční. S nejširším spektrem technologických řešení, která jsou vyzkoušena a otestována, jsme schopni řešit i ty nejnáročnější výzvy v souladu s legislativou, ochranou zdrojů a s ohledem na dopady na společnost.
Objevte naše řešení
Metals and mining industry

Zvýšíme Vaši provozní výkonnost

Provozní výkonnost musí být měřena každý den. Poskytujeme digitální a provozní řešení zajišťující neustálou kontrolu, minimalizaci provozních nákladů a neustálý přístup k našim odborným znalostem a know-how.
Objevte naše řešení
Employees on sites

Poskytneme zaměstnancům ve Vašich provozech základní služby

Řízení vody a odpadů ve Vašich výrobních závodech a provozovnách je základní službou poskytovanou Vašim zaměstnancům.
Objevte naše řešení
Australia Hazelwood brown coal fired power station and mine

Pracujeme s Vámi v každé fázi těžebního cyklu

Poskytujeme řešení pro těžební průmysl ve fázích návrhu, výstavby a provozu.
Objevte naše řešení
Naše technologie

Technologie obzvláště vhodné pro těžební průmysl

 

 

Nakládání s kovy

Předpisy pro omezení emisí těžkých kovů jsou stále přísnější. Máme řešení založená na chemických procesech a specializovaných zařízeních.

Nulové úniky kapalin

Řízení dodržování legislativy a plnění cílů opětovného využívání vody s účinným plánem čištění odpadních vod s minimálními úniky.

Densadeg®

Zrychlete fyzikálně-chemickou úpravu vody přípravkem Densadeg®

Produkování kyselých látek (ARD)

Snížení dopadů na životní prostředí fyzikálními, chemickými a biologickými procesy.

Odstraňování prachu

Snížení emisí prachu včetně používání chemikálií pro kontrolu prachu.

ABmet pro odstranění selenu

Redukce celkového selenu v procesu o jediném kroku.