Poskytneme zaměstnancům ve Vašich provozech základní služby

Řízení vody a odpadů ve Vašich výrobních závodech a provozovnách je základní službou poskytovanou Vašim zaměstnancům.

Poskytneme zaměstnancům ve Vašich provozech základní služby

Poskytujeme služby, které zaručují bezproblémový provoz Vašich obytných prostor, a to i v těch nejvzdálenějších oblastech:

  • Přístup k pitné a užitkové vodě
  • Kompletní řízení vodního cyklu
  • Organizace třídění a sběru odpadu
  • Řízení shromaždišť odpadů na místě a mimo místo vzniku