Pracujeme s Vámi v každé fázi těžebního cyklu

Poskytujeme řešení pro těžební průmysl ve fázích návrhu, výstavby a provozu.

Projektové a stavební studie

Naše řešení zahrnují:

 • Studie proveditelnosti
 • Environmentální poradenství v oblasti EIA
 • Hodnocení vodních zdrojů
 • Pilotní oblasti a mobilní jednotky na úpravu vody
 • Sociální a geografická integrace infrastruktur
 • Návrh a výstavba infrastruktury pro úpravu vody a zpracování odpadních vod a infrastruktury pro nakládání s odpady
 • Plány zpracování toků odpadů
 • Návrh a řízení projektů silniční, přístavní a železniční výstavby

Provozní fáze

Naše řešení zahrnují:

 • Úpravu vody a odpadních vod
 • Zpracování průmyslových a nebezpečných odpadů
 • Údržbu zařízení
 • Odstranění spalin a prachu
 • Recyklaci derivátů a materiálů (kovy, kyselina sírová, kaly atd.)
 • Průmyslové čištění (čerpací a čisticí zařízení, vysokotlaké čištění atd.)
 • Monitorování provozních dat a hlášení
 • Hospodaření s pitnou vodou a odpadními vodami v provozovnách
 • Sběr, třídění a recyklace kovového odpadu
 • Opětovné využití vody a recyklace

Sanace lokalit

Naše řešení zahrnují:

 • Sanace těžebních lokalit, sanace půd
 • Obnova zvodní a drenážních nádrží
 • Monitorování znečištění a environmentální audity
 • Vodní hospodářství po uzavření dolu