Zabezpečíme a zefektivníme Vaše činnosti

Naše chemické látky, separační technologie, analytické nástroje a poradenství napomáhají optimalizovat řízení vodních zdrojů, zaručují bezpečnost dodávek a zajišťují, že kvalita vypouštěných odpadních vod a produkovaných odpadů je v souladu s legislativou.

Zabezpečíme a zefektivníme Vaše činnosti

Kombinace digitálních nástrojů, kvalifikovaných pracovníků a inovativních řešení nám umožňují dozorovat Vaše zařízení za účelem zajištění neustálé odpovídající úrovně spolehlivosti ve Vašich každodenních činnostech. Prioritou pro nás je nepřetržitá výroba ve Vašich závodech a předvídání problémů s odpadními vodami a odpady předtím, než k nim dojde.

 

S našimi řešeními budete využívat následující:

  • poradenství v otázkách legislativy týkající se životního prostředí, a to včetně řízení rizik a kompenzačních opatření
  • posuzování a řízení Vašich zdrojů vody a produkovaných odpadů
  • zabezpečení dodávek a úpravy Vaší užitkové vody prostřednictvím dočasných a trvalých zařízení na úpravu vody ve formě řízení podzemních vodních zdrojů a/nebo odsolovacích zařízení
  • řízení produkce páry (kotle) a chladicích systémů
  • snížení objemů a úložišť v rámci celého procesu
  • školení Vašich týmů pro zlepšení technických dovedností