Zredukujeme Vaši environmentální stopu

Naše portfolio technologií je v tomto průmyslovém odvětví bezkonkurenční. S nejširším spektrem technologických řešení, která jsou vyzkoušena a otestována, jsme schopni řešit i ty nejnáročnější výzvy v souladu s legislativou, ochranou zdrojů a s ohledem na dopady na společnost. Navíc jsou naše řešení ekonomicky udržitelná a odůvodněná úsporami pro Vaši společnost.

Zachování vodních zdrojů

 • Hodnocení vodní stopy Vašich činností na místě
 • Zadržení drenážních vod
 • Sledování kvality povrchové a podzemní vody
 • Čištění odpadních vod a kontrola kyselé důlní drenáže
 • Zpracování a opětovné využití odpadních vod, čímž se omezuje jímání sladkých vod
 • Prevence povodní
 • Obnova zvodní a báňských nádrží

Kontrola odpadů a odpadní vody

 • Optimalizované nakládání s Vaším průmyslovým a důlním odpadem
 • Kontrola znečištění a provádění environmentálních auditů
 • Řízení pěnění, emulzí, zápachů, výparů a prachu
 • Odstraňování těžkých kovů, nerozpustných a rozpustných pevných látek
 • Používání alternativního paliva (TAP)
 • Využívání špičkových průmyslových postupů sanace půdy během provozu nebo fáze uzavírání dolů